Hemodiyaliz Hastalarında Visfatin Düzeyi Ile Kardiyovasküler Hastalık Ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki Ilişki


AKTAŞ N., GÜLLÜLÜ M. , YILDIZ A. , ERSOY A. , ORUÇ A. , GÜL C. B. , ...More

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey