Hemodiyaliz Hastalarında Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki ilişki


Aktaş N., GÜLLÜLÜ M. , YILDIZ A. , ERSOY A. , ORUÇ A. , Gul C. B. , ...More

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey