Transplante Böbrekte Erken Dönem Renal Arter Stenozlu Vaka Sunumu.


AKGÜR S., YILDIZ A. , ÜNSAL O., AYDIN F., ORUÇ A. , NAS Ö. F. , ...More

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi. 2-4 Mart 2019, Turkey, 02 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey