Parikalsitol Tedavisinin Enkapsüle Peritoneal Sklerozda nflamasyon veMorfolojik De ifliklikler Üzerine Etkisi


Gul C. B. , YILDIZ A. , AYTAÇ VURUŞKAN B. , ÖZ GÜL Ö. , BUDAK F. , Mercan M. H. , ...More

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey