Lect. PhD KAYHAN AHMETOĞULLARI


SOSYAL BİLİMLER MYO, FİNANS-BANKACLILIK VE SİGORTACILIK

Bankacılık ve Sigortacılık


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

42

Citiation (TrDizin)

18

H-Index (TrDizin)

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2020

2015 - 2020

Doctorate

Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme (Dr), Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Dindarlık ve faydacılığın faizsiz finansal ürünleri satın alma davranışlarıyla etkileşimi: Kuşakların farklılığı

Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences

2014

2014

Postgraduate

Rekabet stratejilerinin uygulanmasında yönetim muhasebesinin rolü

Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Socıal Scıences

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Lecturer PhD

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER MYO, FİNANS-BANKACLILIK VE SİGORTACILIK

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Head of Department

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER MYO, FİNANS-BANKACLILIK VE SİGORTACILIK

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Associate Degree

Associate Degree

Bankacılığa Giriş

Associate Degree

Associate Degree

Finans Sektörü Uygulamaları I

Associate Degree

Associate Degree

Örgütsel Davranış

Associate Degree

Associate Degree

Genel Matematik

Associate Degree

Associate Degree

İşletme I

Associate Degree

Associate Degree

İşletme Yönetimi I

Associate Degree

Associate Degree

Ekonomi I

Associate Degree

Associate Degree

Finans Yönetimi I

Associate Degree

Associate Degree

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Associate Degree

Associate Degree

Genel Muhasebe

Associate Degree

Associate Degree

Ticari Matematik

Associate Degree

Associate Degree

Finans Yönetimi II

Associate Degree

Associate Degree

Nakliyat Sigortaları

Associate Degree

Associate Degree

Klavye Teknikleri

Associate Degree

Associate Degree

Finans Yönetim I

Associate Degree

Associate Degree

İşletme II

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

KATILIM BANKALARININ FİNANSAL TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İRDELENMESİ

AHMETOĞULLARI K.

TARAS SHEVCHENKO 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 7 - 09 August 2022, pp.100-102

2021

2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE FARKLI SEKTÖRLERİN FİNANSAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmetoğulları K.

7TH INTERNATİONAL CONFERANCE OF SOCIOLOGY AND ECONOMICS, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 December 2021, pp.119-123 Sustainable Development

2021

2021

Banka Müşterilerinin Yatırım Tercihlerinin Farklı Kriterlere Göre Değerlendirilmesi

Ahmetoğulları K.

2. Uluslararası Haliç Kongresi / 2ND International Halich Congress, İstanbul, Turkey, 29 October 2021, pp.37-42 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Pandemi Döneminde Finansal Tutum Algılanan Fayda ve Güvenilirliğin Çevrimiçi Satın alma Niyetine Etkisinin İrdelenmesi

Ahmetoğulları K.

2. Uluslararası Haliç Kongresi / 2ND International Halich Congress, İstanbul, Turkey, 29 October 2021, pp.31-36 Creative Commons License

2021

2021

FİNANSAL REFAHIN ONLİNE SATIN ALMAYA ETKİSİNDE PANDEMİK KAYGININ ARACI ROLÜ

Ahmetoğulları K.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.406-418

2017

2017

Stratejik Önceliklerin Muhasebe Bilgi Sistemi Kullanım Düzeyi ve Firma Performansına Etkisi

YÜCEL R., AHMETOĞULLARI K.

I. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.107

2017

2017

Kamu Teşviklerinin Firma Performansına Etkisi: Marmara Bölgesinde Bir Uygulama

YÜCEL R., AHMETOĞULLARI K.

I. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.106

2017

2017

Rekabet Yoğunluğu ve Teknoloji Yöneliminin Muhasebe Bilgi Sistemi ve Firma Performansı ĠliĢkisine Etkileri

YÜCEL R., AHMETOĞULLARI K.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.952

2017

2017

MYO Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Hilvan Örneği

AHMETOĞULLARI K., GÜNEŞ M.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.951

2017

2017

Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Mesleğin Geleceğine Bakış Açılarına Etkisi: Hilvan MYO Örneği

AHMETOĞULLARI K., GÜNEŞ M.

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.127-142

2016

2016

FİNANSAL İYİLİK HALİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KREDİKARTI TUTUMUYLA İLİŞKİSİ

AHMETOĞULLARI K., PARMAKSIZ H.

I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 13 October 2016 - 15 October 2015

2015

2015

Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerine Etkisi

YÜCEL R., AHMETOĞULLARI K.

1. ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME KONGRESİ (ICEB'15), 10 - 14 June 2015

Books & Book Chapters

2023

2023

Katılım Bankacılığı Sektörünün Finansal Performansında Dijitalleşmenin Rolü

AHMETOĞULLARI K.

in: Dijitalleşmenin Finans Sektörüne Getirdiği Yenilikler, Rahmi Yücel, Yaşar Ayyıldız, Hülya Er, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.71-89, 2023

2022

2022

FİNANSAL YETENEKLER FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL İYİLİKHALİNİN RİSK BAĞLAMINDA TEORİK İNCELEMESİ

AHMETOĞULLARI K.

in: DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDE FİNANSAL RİSK, Yusuf Bahadır Kavas, Kayhan Ahmetoğulları, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.34-44, 2022

2022

2022

FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE FİNANSAL TEKNOLOJİLERE YATIRIM İLİŞKİLİ MİDİR?

AHMETOĞULLARI K.

in: EKONOMİ VE FİNANS ALANINDAKİ UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI-2, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.429-450, 2022

2022

2022

Faizsiz Finans Açısından Dijital Para, Metaverse ve Blokzincir Teknolojisinin Değerlendirilmesi

AHMETOĞULLARI K.

in: İSLAMİ FİNANSAL KURUMLAR İÇİN GÜNCEL TEORİK VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.175-190, 2022

2021

2021

İslami ve Konvansiyonel Davranışsal Finansın Eleştirel Kaynak İncelemesi

Ahmetoğulları K.

in: Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.401-416, 2021

2021

2021

Katılım Banka Çalışanlarının Finansal İyilik Hali Finansal Okuryazarlık ve Satın Alma Davranışında Nasıl Rol Oynar?

Ahmetoğulları K., Arabacı N.

in: Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte Finans Uygulamaları, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.205-234, 2021

2021

2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE ALGILANAN FİNANSAL REFAHIN DİJİTAL BANKACILIK KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmetoğulları K., Arabacı N.

in: DİJİTAL ÇAĞDA İŞLETMELER VE VERİYE DAYALI UYGULAMALAR, Muhammet Atalay, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.105-131, 2021