PANDEMİ DÖNEMİNDE FARKLI SEKTÖRLERİN FİNANSAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Ahmetoğulları K.

7TH INTERNATİONAL CONFERANCE OF SOCIOLOGY AND ECONOMICS, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 December 2021, pp.119-123

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.119-123
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, son 15 yıllık verilerden hareketle farklı sektörlerde yer alan belirli markaların finansal durumlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. İlk olarak dünya çapında önemli yeri olan teknoloji şirketlerinden akıllı telefon markalarının bu dönemdeki net kardaki değişimleri irdelenmiştir. İkinci olarak sosyal medya devlerinden biri olan Facebook’un aynı dönemler içerisinde net kar dağılımı değerlendirilmektedir. Üçüncü olarak dünyanın en önemli e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon’un yıllar itibariyle net kar değişimi irdelenmektedir. Ardından içecek sektörünün devlerinden Starbucks’ın yıllar itibariyle net kar dağılımı irdelenmektedir. En nihayetinde yemek sektöründen McDonald markasının yıllar itibariyle net kar dağılımı ele alınmaktadır. Dijitalleşmenin ve sosyal medyanın önemi her geçen gün artmaktayken pandemi ile bu önem daha da belirginleşmiştir. Çalışmada Statista’dan alınan uzun dönem raporları doğrultusunda ilgili markaların yıllara göre kar düzeyleri ve değişimleri gözlenmektedir. Çalışma sonucu olarak, 2008 küresel krizinin bütün sektörde önemli ölçüde bir gelir düşüşüne neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca pandemi dönemin etkisinin yasaklarla beraber yiyecek içecek ve akıllı telefon gelirlerinde önemli bir kırılmaya yol açarken, sosyal medya hesaplarının ve eticaret sektörünün gelirlerinin daha fazla artmasına neden olmuştur. Bu da sosyalleşme gereksinimlerinin sınırlandırılmasından ötürü Facebook ve evden erişim imkanı olan dijital platformların bu dönemde krizden etkilenmediği ve dahi bu dönemin bir fırsat doğurduğu anlamına gelmektedir. Ancak içecek ve akıllı telefon gibi birçok sektör ise pandemi döneminden olumsuz etkilenmektedir.