REKABET YOĞUNLUĞU VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNE ETKİLERİ


Creative Commons License

Ahmetoğulları K. , Yücel R.

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.16, pp.15-35, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 16
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46872/pj.404
  • Title of Journal : Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities
  • Page Numbers: pp.15-35

Abstract

Rekabet yoğunluğunun üst düzeyde olduğu günümüz koşullarında, firmaların istenen performans çıktılarını elde etmesi performans öncülerini daha iyi anlamasıyla yakından ilgilidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, rekabet yoğunluğu ile teknoloji yönetiminin muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla firma performansına etkisini incelemektir. Çalışma, Batı Marmara bölgesindeki 256 KOBİ yöneticisinden elde edilen verileri kapsamaktadır. Elde edilen veriler açıklayıcı faktör ve çoklu regresyon analizleri yardımıyla analiz edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, değişkenler alt faktörlere ayrılmış ve regresyon analizi alt bileşenler arasında yapılmıştır. Sonuç olarak, firmaların koruyucu teknoloji yönetimine yönelmeleri, iç ve dış muhasebe bilgi sistemlerinin kullanımının artması, firmaların finansal performanslarını anlamlı ve pozitif yönde artırmaktadır. Diğer taraftan rekabet yoğunluğunun, firma koruyucu teknoloji yönetiminin ve iç muhasebe bilgi sistemlerinin kullanımının artması firma Pazar performansını anlamlı ve pozitif yönde arttırmaktadır. Yine rekabet yoğunluğu ve işbirlikçi teknoloji yönetiminin artması dış muhasebe bilgi sistemi kullanımını arttırmaktadır. İşbirlikçi teknoloji yönetimi iç muhasebe bilgi sistemi kullanımını arttırmaktadır. Son olarak, rekabet yoğunluğunun artması işbirlikçi teknoloji yönetimini arttırmaktadır.