Banka Müşterilerinin Yatırım Tercihlerinin Farklı Kriterlere Göre Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ahmetoğulları K.

2. Uluslararası Haliç Kongresi / 2ND International Halich Congress, İstanbul, Turkey, 29 October 2021, pp.37-42

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-42
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Bankacılık pandemi döneminde en çok dijital dönüşümlerden birine maruz kalan bir sektördür. Yeni çalışma formatları müşteriye sunulan hizmetleri de çeşitlendirmiş ve hizmet tarzını önemli ölçüde farklılaştırmıştır. Bu minvalde banka müşterilerinin yatırım araçlarından bilhassa hangilerini tercih ettikleri ve bunların seçiminde rol oynayan etkenlerin tahmin edilmesi bir hayli önem arz etmektedir. Bu çalışma, Kocaeli Bursa ve İstanbul’da yer alan banka müşterilerinden oluşan 282 denekten oluşmaktadır. Araştırmada çapraz tablolarla frekans dağılımları ve ki-kare analizi ile korelasyon analizi uygulanmıştır. Yatırım kararlarında döviz, altın, repo, mevduat, yatırım fonu, hisse senedi, devlet tahvili ve sukuk gibi yatırım araçlarının ne ölçüde kullanıldığı ölçülmüştür. Araştırmada ayrıca kredi kartı kullanım düzeyi, aylık ortalama gelir ve yaş gibi değişkenlere göre yatırım kararlarının nasıl bir ilişki ve dağılım sergilediği saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kredi kartı kullanım düzeyi ile altına, mevduata, yatırım fonuna ve sukuka yatırım yapmak arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Yine yaş ile altına yatırım arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. Gelir düzeyi ile döviz, mevduat ve kredi kartı kullanım düzeyi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki gözlenmiştir. Eğitim düzeyi ile altın, mevduat, yatırım fonu, sukuk ve kredi kartı kullanım düzeyinin anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkisi gözlenmektedir. Dahası yatırım fonlarının kendi arasında ve kredi kartı kullanım düzeyleri arasında da anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Öyle ki, kredi kartı kullanım düzeyi ile altın, mevduat, yatırım fonu ve sukuk arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki gözlenmiştir. Yine, döviz yatırımı ile altın, mevduat, yatırım fonu, hisse senedi ve sukuk arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki teyit edilmiştir. Altın ile mevduat, yatırım fonu, hisse senedi ve sukuk arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Mevduat ile yatırım fonu, hisse senedi, sukuk ve repo arasında; yatırım fonu ile hisse senedi, devlet tahvili, sukuk ve repo arasında; hisse senedi ile devlet tahvili, sukuk ve repo arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır. Devlet tahvili ile sukuk ve repo arasında; sukuk ile repo arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Son olarak, yatırım tercihleri arasında en fazla kullanılanlar sırasıyla altın, mevduat ve döviz yer alırken, en az kullanıma sahip yatırım araçları sırasıyla repo, devlet tahvili ve sukuk olarak saptanmıştır.