FAİZSİZ FİNANSAL ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ: GEREKÇELİ EYLEM KURAMINA DAYALI UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Ahmetoğulları K.

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.707-731, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.11616/asbi.954678
  • Journal Name: Abant Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.707-731
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya genelinde mevcut finansal sistemin sorunları yeni finansal modellere yöneltmektedir. Alternatif modeller içinde hızlı gelişen ve oldukça güvenilir görülen faizsiz finansal sistem ve araçlarıdır. Bu çalışmanın amacı faizsiz finansal ürünlerin satın alınmasında en önemli etkenlerden olan dinsel motif ve faydacı algıların etkisini ölçmektir. Ayrıca Dindarlığın satın alma davranışı üzerinde etkisinde faydacılığın aracı rolüne odaklanılmaktadır. Buna ek olarak katılım banka müşterilerinin dindarlık ve faydacılık anlayışları arasındaki etkileşim incelenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, katılım banka tüketicilerinin satın alma davranışı üzerinde faydacılık algılarının önemli etkisi görülürken, dindarlığın tek başına etkisi saptanmamıştır. Ayrıca, dindarlığın faydacılık algıları üzerinde önemli etkisi gözlenmektedir. En nihayetinde, satın alma davranışları üzerinde dindarlığın etkisini anlamlı kılan ve tam aracılık rolü üstlenen algılanan faydacılık olduğu gözlenmektedir.