MOBİL BANKACILIK KULLANIMINDA FİNANSAL MALİYET VE FAYDA UNSURLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Ahmetoğulları K.

7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 29 August 2021, pp.419-432

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.419-432
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacı, teknoloji kabul modeline dayalı mobil bankacılık kullanımını etkileyen unsurları belirlemektir. Algılanan fayda, finansal maliyet, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik gibi faktörlerin mobil bankacılık kullanma niyetine nasıl etki ettiği değerlendirilmektedir. Ayrıca daha önceki bankacılık deneyiminin mobil bankacılık kullanma niyetine etkisi de irdelenmektedir. Araştırma açımlayıcı faktör, güvenilirlik, yapısal eşitlik modeli ve t testlerini kapsayan nicel desenli analiz tekniklerini içermektedir. Çalışmada %5 anlamlılık düzeyinde 144 veriyle Batı Marmara Bölgesi’nden örneklem toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, açımlayıcı faktör analizi ile algılanan kullanım kolaylığı, fayda, güvenilirlik, finansal maliyet, mobil bankacılık deneyimi ve mobil banka kullanma niyeti gibi değişkenlere ayrılmıştır. İlk olarak kredi kartı kullanan ve bankacılık tecrübesi eski olan bireylerin mobil bankacılığı kullanma niyeti daha fazladır. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, elde edilen veriler bir bütün olarak oluşturulan modeli desteklemektedir. Sonuç olarak, algılanan finansal maliyet algılanan faydayı, algılanan fayda mobil bankacılık deneyimini ve mobil bankacılık deneyimi de mobil bankacılık kullanma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilemiştir. Öte yandan algılanan fayda mobil bankacılık deneyimi aracılığıyla mobil bankacılığı kullanama niyetini arttırmıştır. Son olarak, algılanan finansal maliyet mobil bankacılık deneyimi aracılığıyla mobil bankacılığı kullanma niyetini geliştirmiştir.