Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tolvaptan in the Treatment of the Syndrome of Inappropriate Anti-Diuretic Hormone in Cancer Patients

Eurasian Journal of Medical Investigation, vol.4, no.4, pp.490-494, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Malign Peritoneal Mesotelyoma Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.25-29, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türk kadınlarında MDR1 (ABCB1) geni C3435T, C1236T, G2677T/A, A2956G polimorfizmleri ile meme kanseri riski arasındaki ilişki

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.3, pp.345-352, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metastatik meme kanseri tedavisinde lapatinib kapesitabin kombinasyonun etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.1, pp.29-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anti-HER-2 Tedavi Altında Gelişen Kardiyotoksisite

17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

Primer Nöroendokrin Prostat Karsinomlu Hastaların İncelenmesi

MEME KANSERİ 2021 GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU, Dijital Kongre, Turkey, 20 February 2021

MESANENİN NÖROENDOKRİN KARSİNOMU:TEK MERKEZ DENEYİMİ

İNTERAKTİF ONKOLOJİ KURSLARI 2, DİĞİTAL KONGRE, Turkey, 11 November 2020

Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tek Merkez İmmunoterapi deneyimi

4. ULUSAL İMMUNOTERAPİ ve ONKOLOJİ KONGRESİ, Dijital Kongre, Turkey, 29 October 2020

Sitotoksik Tedavi Uygulanan Kaposi Sarkomu Hastalarının Retrospektif İncelenmesi; Tek Merkez Deneyimi

16. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ, 5. BURSA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, 10. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 05 March 2020

Kanser ve İntegratif Tıp

16. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ, 5. BURSA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, 10. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 05 March 2020

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE TEK MERKEZ POST-DOSETAXEL ABİRATERON DENEYİMİ

3. ULUSAL ÜROGENİTAL KANSERLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 24 October 2019

Books & Book Chapters

Lokal İleri Prostat Kanserinde Multimodal Tedavi. Tıbbı Onkoloji Perspektifi

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ, ÜROLOJİ, PROSTAT KANSERİ-II ÖZEL SAYISI, Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Editor, türkiye klinikleri /ortadoğu reklam a.ş, Ankara, pp.190-193, 2017 Sustainable Development