Malign Peritoneal Mesotelyoma Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi


OCAK B. , ŞAHİN A. B. , DAKİKİ B. , odman h. u. , DELİGÖNÜL A. , ÇUBUKÇU E. , ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.25-29, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.32708/uutfd.696160
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.25-29

Abstract

Mezotelyoma plevra, periton, perikard ve tunica vaginalisin serozal yüzeylerinden gelişen malignitedir. Özellikle asbest maruziyeti ile ilişkilendirilmiştir. Malign peritoneal mezotelyoma (MPM) plevral tutulumdan sonra ikinci sıklıkta görülür. Çalışmamızda MPM tanısı alan hastalarda demografik özelliklerin, kullanılan tedavi seçeneklerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmamızda 12 erkek, 4 kadın toplamda 16 hastanın medyan yaşı 66 (46-93) yıldı. 15 hasta epiteolid, 1 hasta bifazik histopatolojiye sahipti. 2 hastaya hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) yapılmıştı. Birinci seçim kemoterapi alan 16 hasta, ikinci seçim kemoterapi alan 13 hasta, üçüncü seçim kemoterapi alan 4 hasta, dördüncü seçim kemoterapi alan 1 hasta mevcuttu. Birinci seçim kemoterapi alan hastaların medyan progresyonsuz sağkalımı 14,4 ay (CI %95 7,4:21,4) saptandı. Hastaların medyan toplam sağkalımı 22,0 aydı (CI %95 16:27,9). Standart tedavi seçenekleri arasında olan sitoredüksiyon cerrahisi + HİPEK, sistemik kemoterapi ve immünoterapinin optimal kullanımı ve bu tedavilere uygun hasta seçimi için prospektif, multidispliner, daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Peritoneal Mezotelyoma. Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi. Sitoredüksiyon Cerrahisi. Sistemik Kemoterapi.