Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Stratejik Planlama Süreci

Kastamonu Eğitim Dergisi , vol.16, no.2, pp.403-412, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEASUREMENT OF TAX LITERACY SCORE IN TURKEY AND ITS RELATIONSHIP WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES

International Eurasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 19 February 2022, pp.227-236

Türkiye'de Vergi Okuryazarlığı Skorunun Ölçümü ve Demografik Değişkenlerle İlişkisinin Tespiti

EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.2, pp.226-236

MEASUREMENT OF TAX LITERACY SCORE INTURKEY AND ITS RELATIONSHIP WITHDEMOGRAPHIC VARIABLE

International Eurasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022

Vergi Okuryazarlığı

35. Uluslararası Maliye sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021

Cyberbullying Among Secondary School Teachers by Parents

İnternational Conference, Zürich, Switzerland, 15 - 18 August 2018

A Suggestion On how Edmodo can Encourage a Lifelong Learning

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.946-953 Sustainable Development identifier

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal İmaj Algısı

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015

K Ö Y Projesi

II.AR_GE konferansı dahilinde ””II. Ar-Ge Günleri””, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012

Ethical Leadership in Vocational Schools in Turkey

Second Asian Conference on Education, Osaka, Japan, 27 - 30 October 2011

Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretmenlerin Etik Liderlik Düzeyleri”

6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 17 April 2011

”Meslek Lisesi Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri”

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 17 April 2011

Teacher Leadership in Primary Schools A Case Study in Bursa Turkey

International Conference on College Teaching and Learning, Florida, United States Of America, 4 - 06 April 2011

In Service Training of ELT Teachers

IATEFL SIG Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2002

Okul Yönetiminin Suçlu Çocuklara Bakışı

Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu Unicef konferansı, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2001

Globalization in the Curriculum of Human Rights and Civic Education Course

Internationalization of Curriculum Conference, Neworleans, United States Of America, 28 - 30 April 2000

Türk Sosyal Bilimler Elde Olmayan Sebeplerden Maalesef Standartlaşamamak

6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 1999

Books & Book Chapters

Vergi Okuryazarlığı Skoru (Vos) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Marmara Bölgesinde Alan Çalışması

in: MALİYE ARAŞTIRMALARI 5, Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ / Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ, Editor, onikilevha, Eskişehir, pp.144-162, 2023

Klasik-Neo Klasik-Modern Kuramlar Süreç ve İlişkisi

in: Geçmişten Günümüze Yönetim Kuramları İlişkiler ve Eğitim Örgütlerine Yansımaları, Türkan Argon, Şenay Sezgin Nartgün, Editor, Pegem, Ankara, pp.1-40, 2022

Internationalization in Higher Education

in: MULTICULTURALISM, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION AND ACADEMIC HOSPITALITY , Arsoy Poroy, Aylin, Editor, International Gazi Publishing Co., Ankara, pp.11-45, 2021

Eğitim Planlamasının İlkleri Hedefleri Evreleri ve Türleri

in: Eğitim Perspektifinden Planlama Ekonomi ve Politika, Şenay Sezgin Nartgün, Türkan Argon, Editor, PEGEM, Ankara, pp.43-70, 2021

Multiculturalism, Internationalization, and Peace Education in Higher Education

in: Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools, Soner Polat, Gizem Günçavdı, Editor, IGI Global, Hershey, pp.292-311, 2020

Sembolik Liderlik

in: Liderlik (Kuram Araştırma Uygulama), Kürşag Yılmaz, Editor, PEGEM Akademi, pp.653-661, 2020

Hayat Boyu Öğreneme ve Sürdürülebilirlik

in: Hayat Boyu Öğrenme, Hüseyin KAYGIN İhsan Çağatay ULUS Barış ÇUKURBAŞI, Editor, PEGEM, Ankara, pp.287-316, 2020

Öğrenme

in: Davranış Bilimleri, memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.10-28, 2016

(Evaluation of hand Hygiene Education in Primary Schools (A Social Responsibility Project in Bursa),

in: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Drujinin, A. Kostova, Z. Sharuho, I. Atasoy, E, Editor, St Kliment Ohridski University Press,, Sofija, pp.670-680, 2013

Metrics

Publication

84

Citation (WoS)

31

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals