Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları biliş ötesi farkındalıkları ve denetim odakları arasındaki ilişkiler


ŞAHİN E., KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.317-334, 2015 (Peer-Reviewed Journal)