Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ayrılıp Birleşme (Jigsaw) Tekniğinin Öğrencilerin Sketchub Programındaki Çizim Becerilerinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 September 2022, pp.261-264

Ortaokul Öğretmenlerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanımının Teknoloji Kabul Bağlamında İncelenmesi

15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 07 September 2022, pp.286-289

Covid-19 Süreciyle Birlikte Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlik Düzeylerinin Incelenmesi

2nd International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 23 June 2022

Grupla Programlama Sürecinde Yaşanan Söylem Örüntülerinin Incelenmesi

2. Uluslararası Fen, Matematik,Girişimcilik ve Teknoloji EğitimiKongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020

Çevrimiçi Ortamda Öğretmenlik Uygulaması Sürecine İlişkin Paydaş Görüşler

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.354-363

Öğretim Teknolojisi Algısındaki Değişimin Metaforik Analiz Yoluyla İncelenmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Kemer, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Açılar Konusunun Öğreniminde Grupla Programlama Yaklaşımının Değerlendirilmesi

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.15-16

Grupla Programlama Öğretiminin Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Özdere, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.20-25

Çevrimiçi Ortamda Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Etkiliğinin Değerlendirilmesi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Çevrimiçi ve Sınıf Ortamlarında Grupla Problem Çözme Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri

1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 22 June 2013

Web 2.0 Teknolojisi Kullanımı Sürecinde Yaşanan Engeller ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sürecinde Eğitim Teknolojisi İçerikli Derslerin Yeri: Öğrenci Görüşleri

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (bit) entegrasyonu yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması

III. INES International Education and SocialScience Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.46

Matematik öğretmeni adaylarının Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yaşantılardan yansımalar

III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.512-516

Öğretmen Adaylarının WEB 2.0 Teknolojisine Yönelik Metaforik Algıları

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.84

Bilgisayar Aracılı Grupla Çalışma Ortamının Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Ortaokul Öğrencileriyle Yürütülen Grupla Sınav Uygulamasından Yansımalar

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, AFYON, Turkey, 17 - 19 May 2017

Teachers motivations and conceptulizations of flipped mathematics instruction

North American Chapter forthe Psychology of Mathematics Education, Tuscon, AR, United States Of America, 3 - 06 November 2016, pp.1313-1316

A framework for homework in flipped mathematics classes

North American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education, Tucson, AZ, United States Of America, 3 - 06 November 2016, pp.1559

An Assessment of the Effect of Collaborative Study on Students’ Mathematical Problem Solving Attitude

Teaching and Learning Technology Conference, Rolla, MO, United States Of America, 16 - 17 March 2016

Evaluation of students opinions of online group working environment

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Evaluation of Online Collaborative Learning Process for Parents Perspective

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep University, Gaziantep/Turkey, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

A study on developing Basic Computer Use Performance Scale BCUPS for Primary Students

4th World Conference on Educational Science, University of Barcelona, Barcelona/Spain, Barselona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1771-1775

The investigating pre service teachers learning styles with respect to the gender and grade level variables

3th World Conference on Educational Science, Bahcesehir University, Istanbul/Turkey, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2728-2732

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010

Farklı Mesleki Deneyime Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Algılamaları

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010

Investigation of Pre service Teachers Web Pages and Determination of Problems in Designing Process

4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.226-231

Effect of Collaborative Learning Environment on Prospective Teachers Creative Thinking Skills While Designing Computer Based Material

4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Selcuk University, Konya/Turkey, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

General Overview on Computer Based Collaborative Learning Researchs In Turkey

3th International Coputer and Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon/Turkey, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Pre service Teachers Perceptions About Usability of Computer Animations in Education

2nd International Coputer and Instructional Technologies Symposium, Ege University, Kusadası/Turkey, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.235-243

Effects of Designing Web Pages on Pre service Teachers Technology Usability Skills

1st International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale/Turkey, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007

Books & Book Chapters

EĞİTİMDE METAVERSE KULLANIMININ ÖĞRENEN BAĞLILIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

in: EĞİTİMDE METAVERSE TEKNOLOJİLERİ, Aysel Kızılkaya Namlı, Editor, Efe Akademi Yayınevi, pp.69-90, 2023

Öğrenme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu

in: Kuramdan Uygulamaya Öğrenme Psikolojisi, Satıcı, Seydi Ahmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.396-433, 2021

Açık ve Uzaktan Öğrenme

in: Kuramdan Uygulamaya Öğrenme Psikolojisi, Satıcı, Seydi Ahmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.462-492, 2021

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

81

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

6

Project

8

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals