Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik görüşleri

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

The Development of a Learning and Teaching Framework for SSI-Based Science Education

International History, Philosophy, and Science Teaching Group Biennal Conference, Ankara, Turkey, 04 July 2017

The Development of A Learning And Teaching Framework For SSI Based Science Education

14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Turkey, 4 - 07 July 2017

Fen ve Teknoloji Dersi Performans Değerlendirmelerine Farklı Bir Bakış: Deney Raporları

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Kıngır, S. ve Demirbağ, M. (2012, Haziran). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme projesi kapsamında uygulanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin öğretmen görüşleri.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK) sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye., Turkey, 27 - 30 June 2012

Öğrenme amaçlı yazma uygulamaları ve fen sınıflarında uygulama örnekleri

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

The Impact of Multi Modal Representations Instruction in Inquiry Approach on Students Achievement

European Science Education Research Association (ESERA), 2011, Lyon, France, 5 - 09 September 2011

Enerji Tasarrufu ve Enerji Kirliliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir, İzmir, Turkey, 23 September 2010 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Fen Öğretiminde Argümantasyon

in: Fen Öğretimi, CEMİL AYDOĞDU, SEVGİ KINGIR, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.170-194, 2019

Fen Derslerinde Argümantasyonu Nasıl Uygularız?

in: Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, Aktamış, Hilal, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.107-128, 2017

Argümantasyon Etkinlik Örnekleri

in: Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, Hilal AKTAMIŞ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.197-271, 2017

Fen eğitiminde Sosyobilimsel Konular

in: Fen Bilimleri Öğretimi, Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER, Editor, Pegem Akademi, pp.115-133, 2017

Argümantasyon Teknikleri

in: Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, Hilal AKTAMIŞ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.129-170, 2017

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

31

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

42

H-Index (Scopus)

2

Project

8

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals