Prof. MEHMET ERYILMAZ


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME

Yönetim ve Organizasyon


Research Areas: Management and Organization, Management of Enterprises, Science of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Management

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

18

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

1992 - 1997

1992 - 1997

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Management and Organization

Management of Enterprises

Science of Strategy

Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2009 - 2011

2009 - 2011

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2013 - 2018

2013 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bursa Uludağ University, İnegöl İşletme Fakültesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Vice Dean

2013 - 2015

2013 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Organizasyon Teorisi

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Yönetime Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Organizasyon Teorisi

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Organizasyon Teorisi

Undergraduate

Undergraduate

Management

Doctorate

Doctorate

İleri Stratejik Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Organizasyon Teorisi

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Yönetime Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Dönem Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Doctorate

Doctorate

Örgüt Kuramı

Undergraduate

Undergraduate

Organization Theory

Undergraduate

Undergraduate

Organizasyon Teorisi

Doctorate

Doctorate

Stratejik Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Undergraduate

Undergraduate

Management

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Undergraduate

Undergraduate

İşletme

Undergraduate

Undergraduate

Güncel Konular

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

“Bize Her Yer Suriye?”: Mülteci Girişimcilerin Lokasyon Tercihlerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma

Eryılmaz M., Joukhaji A.

XI. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019 Sustainable Development

2019

2019

How Refugee Entrepreneurs Improvise: Bricolage of Syrian Restaurant Owners in an Emerging Economy

Zamantılı Nayır D., Eryılmaz M., Aycı A.

The 23rd McGill International Entrepreneurship Conference, Odense, Denmark, 28 - 30 August 2019 Sustainable Development

2019

2019

Suriye Mutfağının Mülteci Girişimciler Eliyle Türkiye Bağlamına Seyahati: Bir Çeviri Hikayesi

Eryılmaz M.

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.786-794 Sustainable Development

2018

2018

TÜRK AKADEMİASININ BİLGİ ÇEVİRİ/TRANSFER EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERYILMAZ M.

ANADOLU1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

2018

2018

FİRMALARDA DİJİTALİZASYON, ÖĞRENME, UNUTMA VE PERFORMANSİLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

ERYILMAZ M.

ANADOLU1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

2018

2018

MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMALARININ GÜÇLÜKLERİ ÜZERİNE METODOLOJİK BİR TARTIŞMA

ERYILMAZ M., Joukhaji A.

ANADOLU1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018 Sustainable Development

2018

2018

YÜKSEKÖĞRETİM ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: BİR YAZIN TARAMASI

ERYILMAZ M.

ANADOLU1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

2018

2018

Örgütlerde Dijitalizasyon ve Örgütsel Unutma Yeteneği İlişkisi Üzerine Bir Tartışma

ERYILMAZ M.

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİ 2018 BAHAR, 1 - 02 December 2018

2018

2018

Türk Akademisyenlerinin Bilgi Yayılım Perspektiflerine İlişkin Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

ERYILMAZ M.

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİ 2018 BAHAR, 1 - 02 December 2018

2018

2018

Stratejik Yönetim Disiplininin Geleceği Üzerine Bir Tartışma

ERYILMAZ M.

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİ 2018 BAHAR, 1 - 02 December 2018

2018

2018

Enterprise Risk Management in Higher Education Institutions: A Literature Review

ERYILMAZ M.

Innovation and Global Issues Congress III, 26 - 29 April 2018

2017

2017

Kurumsal Risk Yönetimi ve Yükseköğretim Örgütleri

ERYILMAZ M.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, 6 - 07 December 2017

2017

2017

Tekrarlı Yarı-Yapılandırılmış Görüşmelerde “Doyma Noktası Yanılsaması” Sorunsalı Üzerine Bir Tartışma

ERYILMAZ M.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, 6 - 07 December 2017

2017

2017

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Potansiyel Bir Öncülü Olarak Üniversite İmajı Üzerine Bir Tartışma

ERYILMAZ M.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, 6 - 07 December 2017

2017

2017

Problem of “False Saturation Point” in Semi-Structured Interviews and Some Recommendations

ERYILMAZ M.

2nd International Conference on Business Management, 15 - 16 November 2017

2017

2017

A Discussion on Consistency of Total Quality Management and Enterprise Risk Management

ERYILMAZ M.

2nd International Conference on Business Management, 15 - 16 November 2017

2017

2017

Yesterday, Today and Tomorrow of Immigrant Entrepreneurship

ERYILMAZ M.

2nd International Conference on Business Management, 15 - 16 November 2017

2017

2017

YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI

Çolakoğlu N., ERYILMAZ M.

Ress Congress Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

2017

2017

Göçmen Girişimciler ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Üzerine Türkiye Özelinde Bir Tartışma

ERYILMAZ M.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, 6 - 07 December 2017 Sustainable Development

2017

2017

Örgütlerin Kurumsal Hayırseverlik Motivasyonları Üzerine Bir Yazın Taraması

YILDIZ Ü., ERYILMAZ M.

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 19 - 22 May 2017

2015

2015

Quality Management in the Turkish Higher Education Institutions: Preliminary Findings

ERYILMAZ M., KARA E., Aydogan E., BEKTAŞ O., Erdur D.

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2015, vol.229, pp.60-69 Sustainable Development identifier

2015

2015

A Discussion about the Possible Effect of Middle Income Trap on Large Scale Firms’xx Selection of Competitive Strategy

ERYILMAZ M., ERYILMAZ F.

11th International Strategic Management Conference, Viyana, Austria, 23 - 25 July 2015, pp.598-607

2015

2015

Faillik Yapı Tartışması Ekseninde Örgütsel Unutma Kavramını Yeniden Düşünmek Bir Eğitim Örgütünden İki Vaka

ERYILMAZ M.

VI. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Muğla, Turkey, 6 - 07 February 2015, pp.17-35

2014

2014

Leadership as a key instrument to alleviate hegemonic relationships in organizations: A case from a public university

ERYILMAZ M., SARAÇ M.

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2014, vol.210, pp.21-27 identifier

2015

2015

A Discussion about the Possible Effect of Middle Income Trap on Large Scale Firms' Selection of Competitive Strategy

Eryılmaz F., Eryılmaz M.

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.598-607 Sustainable Development identifier

2014

2014

Pathos rhetoric in vision statements of organizations: Findings from Turkey

ERYILMAZ M.

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.291-299 identifier

2008

2008

BALANCED SCORECARD AN ANOTHER MANAGEMENT FASHIONFOR THE TURKISH MANAGEMENT LITERATURE

ERYILMAZ M.

First International Conference on SocialSciences (ICSS), İzmir, Turkey, 21 - 22 August 2008, pp.169-182

Books & Book Chapters

2021

2021

Mülteci Girişimcilik

Eryılmaz M.

in: Girişimcilik, Himmet Karadal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.323-346, 2021

2020

2020

Örgütlerde Dijitalizasyon ve Ardılları Üzerine Bir Tartışma

Eryılmaz M.

in: İşletme Yönetimi, Nilüfer Rüzgar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.109-133, 2020

2018

2018

Entrepreneurship

Eryılmaz M.

in: ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Mehdi Khoshrow-Pour, Editor, IGI Global, New Jersey, pp.2998-3008, 2018

2018

2018

Enterprise Risk Management: Past, Today and Future

Eryılmaz M.

in: Social Sciences Researches in the Globalizing World, Marin Rusev,Eric Strauss,Cevdet Avcıkurt,Abdullah Soykan,Bekir Parlak,Recep Efe, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.244-255, 2018

2017

2017

Alternative strategies for international operations of organizations

Eryılmaz M.

in: Global Business Strategies in Crisis, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Nihat Alaylıoğlu, Editor, Springer-Verlag , Bern, pp.77-90, 2017

2017

2017

An Examination of the Relationship Between Vision Content and Amount of Innovation in SMEs: Findings From Turkey

Eryılmaz M., Bektaş O.

in: Handbook of Research on Entrepreneurial Ecosystems and Social Dynamics in a Globalized World, Luisa Cagica Carvalho, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.20-44, 2017

2016

2016

Entrepreneurship as a Rhetorical Process

Eryılmaz M.

in: ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SELECTED COUNTRIES OF EUROPE, Jozef Szablowski, Editor, University of Finance and Management in Białystok Press, Bialystok, pp.25-37, 2016

2016

2016

The Case of ISO 9000Quality Management SystemCertification in a Faculty of aTurkish Public University:Triggers, Processes, and Consequences

ERYILMAZ M., BEKTAŞ O., ACAR ERDUR D., KARA E., AYDOĞAN E.

in: Handbook of Research on Quality Assurance and Value Management in Higher Education, Nuninger, Walter Châtelet, France Jean-Marie, Editor, IGI Global, pp.257-278, 2016

2016

2016

The Case of ISO 9000 Quality Management System Certification in a Faculty of a Turkish Public University: Triggers, Processes, and Consequences

Eryılmaz M., Acar Erdur D., Bektaş O., Kara E., Aydoğan E.

in: Handbook of Research on Quality Assurance and Value Management in Higher Education, Nuninger Walter, Châtelet Jean-Marie , Editor, IGI Global Publishing, Pennsylvania, pp.257-278, 2016

2015

2015

İşletmelerin Sınıflandırılması

Eryılmaz M., Dokur Ş.

in: İşletme Kuram ve Pratik, , Editor, Ekin, Bursa, pp.81-112, 2015

2015

2015

Halkla İlişkiler

Eryılmaz M.

in: İşletme Kuram ve Pratik, , Editor, Ekin, Bursa, pp.391-426, 2015

2015

2015

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

Eryılmaz M.

in: İşletme Kuram ve Pratik, , Editor, Ekin, Bursa, pp.427-465, 2015

2015

2015

Can an innovation oriented vision statement really trigger innovation in small and medium sized enterprises?: some evidences from Turkeyi

Eryılmaz M., Bektaş O.

in: Handbook of Research on Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the Global Economy, L. Carvalho , Editor, IGI Global Publishing, Pennsylvania, pp.357-369, 2015

2015

2015

İşletme Bilimine Genel Bir Bakış

Eryılmaz M.

in: İşletme Kuram ve Pratik, , Editor, Ekin, Bursa, pp.3-79, 2015

2015

2015

Active and Passive Resistance to Organizational Change: A Case of Entrepreneurship Minor Program in a Public University

Eryılmaz M., Eryılmaz F.

in: Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship Commercialization of Research Based Products, Szopa,Anna; Karwowski,Waldemar ve Barbe,David, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.51-69, 2015 Creative Commons License

2005

2005

Örgüt Tanımına Politik bir Yaklaşım ve Beraberinde Getirdikleri: Örgütlerde Öğrenilmiş Çaresizlik Kavramına İlişkin İşlevselci bir Bakış Açısı

Eryılmaz M.

in: Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Aşkın Keser, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.233-244, 2005

2002

2002

Stratejik ittifaklar ve bu ittifaklar içerisinde sanal takımların yeri

Eryılmaz M.

in: İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Zeyyat Sabuncuoğlu, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.45-67, 2002

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

TESAM AKADEMİ

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

August 2021

August 2021

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi

Other Journals

April 2021

April 2021

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Other Journals

February 2021

February 2021

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

Social Responsibility Journal

Journal Indexed in ESCI

February 2021

February 2021

Akademik Bakış

Other Journals

February 2021

February 2021

Journal of Economy Culture and Society

Journal Indexed in ESCI

December 2020

December 2020

Journal of Economy, Culture and Society

Journal Indexed in ESCI

August 2020

August 2020

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Other Journals

July 2020

July 2020

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW

Journal Indexed in SSCI

June 2020

June 2020

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

Other Journals

April 2020

April 2020

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Bursa Technical University, Turkey

February 2020

February 2020

Journal of Economy Culture and Society

Journal Indexed in ESCI

December 2019

December 2019

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2018

September 2018

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Other Journals

March 2018

March 2018

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2015

August 2015

Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship

Scientific / Professional Book Published by Other PublishersScholarships

2017 - 2018

2017 - 2018

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

October-2021

October 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

October-2021

October 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2021

September 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

August-2021

August 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

September-2019

September 2019

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

March-2019

March 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

March-2019

March 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2019

February 2019

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi