Örgütlerde Yönetsel Yenilik Kavramı-Yeniliklerin Örgütler Arasında Yayılımına İlişkin Perspektiflerin İncelenmesi ve Konu İle İlgili Bazı Çıkarımlar


Eryılmaz M.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.2, pp.3-5, 2003 (Peer-Reviewed Journal)