FİRMALARDA DİJİTALİZASYON, ÖĞRENME, UNUTMA VE PERFORMANSİLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA


ERYILMAZ M.

ANADOLU1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text