YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI


Çolakoğlu N., Eryılmaz M.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.8, pp.125-135, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 8
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Route Educational and Social Science Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.125-135
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde tüm toplumlar, az veya çok; cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, etnik köken, değerler vb. göre farklılık gösteren insanlardan teşekkül etmektedir. Günden güne artan çeşitliliğin örgütler üzerine etkileri de mühim örgütsel araştırma alanlarından bir tanesi haline gelmiştir. Örgütlerin faaliyet ve kararlarından birinci derecede sorumlu olan “Yönetim Kurulları (YK)” da muhtelif noktalardaki çeşitlilikleriyle bu araştırmalara konu olmaktadır. Öte yandan günümüzde birçok paydaş grubun örgütsel faaliyetlerle ilgili olarak finansal performanstan ziyade, finansal olmayan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)” performansı ile ilgilenmesi, örgütlerin YK çeşitlilikleri ile KSS faaliyetleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasını bir nevi mecburi kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgütlerin YK çeşitliliği ile KSS faaliyetleri arasındaki ilişkiye dair yazının incelenmesidir. İnceleme sonrasında önceki bazı çalışmalara yönelik kuramsal ve yöntemsel eleştiriler sunulacak ve gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulacaktır. Çalışma sahasının son derece güncel olması ve ulusal yazında sınırlı sayıda çalışma bulunması, bu çalışmayı daha da mühim hale getirmektedir.