Assoc. Prof.ELİF ATICI


TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıp Tarihi ve Etik


Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities, History, Sociology, Education, Natural Sciences

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

4

Citation (Scopus)

4

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - Continues

2009 - Continues

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Letters, Department Of Phılosophy, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

1987 - 1993

1987 - 1993

Undergraduate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İstanbul Tıp Pr., Turkey

Research Areas

Health Sciences, Social Sciences and Humanities, History, Sociology, Education, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

2005 - 2010

2005 - 2010

Expert

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

2002 - 2005

2002 - 2005

Research Assistant

Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

Tıp Etiği

Doctorate

Doctorate

Tıp Tarihi I

Postgraduate

Postgraduate

Tez Danışmanlığı

Undergraduate

Undergraduate

Tıpta Münazara Saati

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Tıp ve İnsan Bilimleri Ders Kurulu III

Postgraduate

Postgraduate

Makale Tartışmaları I

Undergraduate

Undergraduate

Tıp Etiği

Doctorate

Doctorate

hekim hasta ilişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Tıp ve İnsan Bilimleri Ders Kurulu II

Doctorate

Doctorate

Tez Danışmanlığı

Doctorate

Doctorate

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Doctorate

Doctorate

Makale Tartışmaları I

Undergraduate

Undergraduate

Tıpta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

Postgraduate

Postgraduate

Sinemetik

Doctorate

Doctorate

Hemşirelikte Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın

Doctorate

Doctorate

Bursa’xxnın Sağlık Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Tıp Tarihine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Makale Tartışmaları II

Doctorate

Doctorate

Makale Tartışmaları II

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık-Hastalık Algısı ve Hizmet Sunumu İlişkisi

Postgraduate

Postgraduate

Tıp Etiğine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Etiği

Doctorate

Doctorate

Araştırma Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Tıp ve İnsan Bilimleri Ders Kurulu I

Undergraduate

Undergraduate

Hekim-Hasta İlişkisi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2011

2011

Arthroplasty and Ethics: The Changing-Expanding Indications and Ethical Problems

ATICI T., ATICI E.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, no.1, pp.176-185, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2009

2009

A Study on Information Requests and Disclosure in Cancer Patients

ATICI E., Erer S., Erdemir A. D.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.2, pp.297-303, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner ve Tıp Fakülteleri Öğrencilerinin Zoonoz Hastalıklar Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

KAYABAŞLI G., ÖZKUL T., ATICI E.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.27, no.2, pp.128-137, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Türkiye’de ilk ’Tıp Etiği’ dergisi: 1993-2017

Atıcı E., Erer S.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.25, no.3, pp.93-102, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2010

2010

Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler

Erer S., Atıcı E.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.29-32, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2009

2009

Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler

Atıcı E., Erer S.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.107-111, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2009

2009

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik Üzerine

ATICI E.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.147-152, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Türkiye deki Yasal Düzenlemelerde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri

Atıcı E., Erer S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, vol.17, no.2, pp.107-112, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2009

2009

Şifaü l eskam ve Devaü l Alam da mumyalama

Erer S., Atıcı E.

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.180, pp.195-202, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2009

2009

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Tıp Etiği Eğitimi Çalışma Grubu 2007-2008 Raporu

BÜKEN N., ATICI E., ERER S.

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Bülteni, vol.4, pp.39-45, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

The Development of Orthopaedics and Traumatology in Turkey and Some Results

ATICI E., ATICI T.

The International Society for the History of Islamic Medicine, vol.3, no.5, pp.50-59, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ortaçağın aydınlık yüzü: İslam tıbbı

ATICI E.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’xxin İzinde Bilimler Tarihi Ulusal Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 22 December 2019

2019

2019

Yapay Zeka ve Tıp Etiği

Kayabaşlı G., ATICI E.

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019

2018

2018

Tarihte Suyla Sağlanan Adalet Anlayışı

Özdemir B., ATICI E.

2. Uluslararası Türk Tıp tarihi Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018

2018

2018

Sağlık sosyolojisinin tarihsel gelişimi

ATICI E.

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018

2018

2018

Antik Dönemde Anadolu’da Hidroterapi: “Allionai Örneği”

Görür Tuncel N., ATICI E.

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018

2018

2018

Kastrasyon: Beden Bütünlüğüne Müdahale ile İnsanın Araçsallaştırılması

Kayabaşlı G., ATICI E.

2. Uluslararası Türk Tıp tarihi Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 October 2018

2017

2017

USE OF MUSIC THERAPY: SELJUKIAN AND OTTOMAN DARUSSIFAS

Erer Kafa S., Atıcı E.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.455-462 Creative Commons License

2017

2017

KİMYASAL KASTRASYON UYGULAMASININ TIP ETİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ

Kayabaşlı G., ATICI E.

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 September 2017

2017

2017

KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL ŞİDDET SUÇUNA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM DENEMESİ: KİMYASAL KASTRASYON

Kayabaşlı G., ATICI E.

2. uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017 Sustainable Development

2016

2016

Ortaçağ’ın İki Yüzü: Tıp ve Felsefe

Kayabaşlı G., ATICI E.

Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi ”Spa Culture in Europe”, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

2016

2016

Hekimin ve Hekimliğin Renklerle Değişimi

Yılmaz S., ATICI E.

Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi ”Spa Culture in Europe”, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.623-629

2016

2016

Hayvanların deneysel amaçla kullanımının tarihsel rasyonalizasyon süreci

Kayabaşlı G., ATICI E.

V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2016

2015

2015

TIPTA DEĞER KAVRAMI

ATICI E.

3. ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015

2015

2015

DİYALİZ

ATICI E.

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 May 2015

2010

2010

Türk Tıbbının Modernleşme Sürecinin Erken Dönemlerinde Sünnet Uygulamasına Yeni Bir Yaklaşım Dr Rıza Nur Usulü Hitân

ATICI T., DÜZBAKAR Ö., ATICI E.

5. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 October 2010, pp.208-209


Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1