The historical development of surgical suture materials from past to present


Creative Commons License

Atıcı T., Atıcı E., Sahin N.

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, vol.26, no.4, pp.233-241, 2010 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Doi Number: 10.5097/1300-0705.ucd.648-10.02
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF SURGERY
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.233-241
  • Keywords: Sutures, surgery, history of medicine
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Cerrahinin gelişim sürecine paralel olarak ilerleme gösteren dikiş ipliklerinin gelişim evrelerini, tıp tarihi
bilimi perspektifinden değerlendirerek tartışmak.
Yöntem: Literatür taraması ile, tarihsel süreç içerisinde kullanılan dikiş ipliklerinin özellikleri saptandı. Modern
tıbbın gelişim süreci ve endüstri sektörünün tıbba katkısı ile dikiş ipliklerinin gelişimi arasındaki etkileşimin belirlenmesi
ve dikiş ipliklerinin gelişim evrelerinin sınıflandırılması planlandı.
Bulgular: Modern cerrahinin gelişiminde önemli bir basamak olan anestezi, antisepsi ve asepsinin 19. yüzyıldaki
keşfine kadar, kullanılan dikiş malzemelerinde büyük bir değişim görülmemiştir. Antik çağdan beri cerrahi
dikiş amacıyla keten, pamuk, ipek gibi bitkisel ve hayvan bağırsağı veya derisi, at-domuz kılı, tendon ve sinir
gibi hayvansal dokulardan elde edilen malzemeler ile, modern klipslerin öncüsü kabul edilen karınca başları
kullanılmıştır. Antisepsi amacıyla kullanılan karbonik asidin, dikiş malzemesi olarak binlerce yıldır bilinen
katgüte uygulanması, cerrahi dikiş malzemelerinin tarihinde önemli bir aşama olmuştur. Buna ek olarak, tekstil
ve kimya endüstrisinin sağladığı olanaklar ile üretilen sentetik materyaller ile günümüzde kullanılan cerrahi
dikiş malzemelerinin özellikleri geliştirilmiştir.
Sonuç: Dikiş malzemeleri ile ilgili bilgiler son 100 yıl içerisinde ilerleme göstermiştir. Modern cerrahinin gelişmesinde
temel olan anestezi, antisepsi ve asepsi dikiş materyalleri tarihinde de önemli bir köşe-taşıdır. Bununla
birlikte, dikiş malzemelerindeki asıl ilerleme endüstriyel kimya ve tekstil sanayisinde görülen gelişme ile olmuştur.
İdeal malzemelerin geliştirilmesi için çabalar sürmektedir. İdeal malzemenin özellikleri ve kullanılan
materyallerin yapıları temelinde değerlendirildiğinde, dikiş ipliklerinin tarihsel değişim süreci üç dönemde incelenebilir:
M.Ö 2000’lerden M.S 1860’lı yıllara kadar olan birinci dönem, 1860’lı yıllardan1930-50’li yıllara kadar
olan ikinci dönem, 1930-50’li yıllardan günümüze kadar olan üçüncü dönem.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi dikiş iplikleri, cerrahi, tıp tarihi