Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POTASYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Uluslararası Katılımlı 10. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 - 19 September 2021, pp.45-48 Creative Commons License

Nefroloji pratiğinde teröpatik plazmaferez deneyimi ve etkinlik değerlendirmesi

Uluslararası Katılımlı 9. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2020

Evaluation of one year, five years and ten years life time of patients with kidney transplant: single-center experience

TTS2020 virtual. 28th International Congress of the Transplantation Society, 13 - 16 September 2020, vol.104, pp.269

Investigation of the tissue allele distribution of the deceased kidney donors between 2007 and 2017

2019 Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 November 2019, pp.103-104

The association between five-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2012 and the donorrecipients' sex.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The outcomes of kidney transplantation from elder deceased donors a single center experience.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The evaluation of the association between one-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2017 and the donor-recipient sex.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

Investigation of the tissue allele distribution of the deceased kidney donors between 2007 and 2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The evaluation of the graft survival as single kidney transplantation from deceased kidney donors between 2007 and 2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The pmp rate in all brain deaths comparison to pmp rate of donors with family permission reported in provinces connected to Bursa Region Coordination Center which has the highest pmp rate in Turkey.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The evaluation of the five-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

Evaluation of 1 year old graft status of right and left kidneys from the same donor used between 2007 And 2017: Single center experience.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

ALETLİ PERİTON DİYALİZİNDE UZAKTAN HASTA YÖNETİMİNİNETKİSİ, TEK MERKEZ DENEYİMİ

36. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 16 October 2019

A Rare Cause of Posterior Reversible Leukoencephalopathy after Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, pp.308

Effect Of Operation Timeline on Frequency of Surgical Complication in Deceased Donor Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, pp.302

The Effect of Medical Complications on Early Graft Function after Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, pp.347

Characteristics of Deceased Donors Used for Kidney Transplantation: Single-Center Experience

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019

The Relationship Between Surgical Complications and Graft Outcomes after Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, vol.32, pp.222

The Effectiveness of Azathioprine Treatment in Kidney Transplant Recipients with BK Virus Infection

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019, vol.32, pp.204

Nocardia Cyriacigeorgica Pneumonia Mimicking Lung Cancer in a Kidney Transplant Patient

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019, pp.348 Sustainable Development

Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Süresi ve Hipotansiyon İlişkisi

21.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, BAFRA, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.105

Renal Transplantasyon Sonrası Tıbbi Komplikasyonlar

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.83

Diüretik Tedaviye Yanıtsız Kalp Yetmezliği Hastalarında Kurtarıcı Tedavi: Periton Diyalizi

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.75

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI TIBBİKOMPLİKASYONLAR

8. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Turkey, 10 April 2019

Primer Mebranöz Glomerülonefrit Tedavisinde İntravenöz Siklofofamid Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.71

DİÜRETİK TEDAVİYE YANITSIZ KALP YETMEZLİĞİHASTALARINDA KURTARICI TEDAVİ: PERİTONDİYALİZİ

8. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Turkey, 10 April 2019

Bupropion Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Kutanöz Ve Sistemik Lupus Eritematozus Vaka Sunumu

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.91

BUPROPİON KULLANIMI SONRASI ORTAYA ÇIKANKUTANÖZ VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSVAKA SUNUMU

8. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Turkey, 10 April 2019

Early renal artery stenosis in transplanted cadaveric kidney: A case report

TTS 2019 1. Regional Meeting Deceased Donation Expanding Donor Pool, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.98-99

Transplante Böbrekte Erken Dönem Renal Arter Stenozlu Vaka Sunumu.

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi., Turkey, 2 - 04 March 2019

Transplante Böbrekte Erken Dönem Renal Arter Stenozlu Vaka Sunumu.

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi. 2-4 Mart 2019, Turkey, 02 March 2019

Transplante Böbrekte Erken Dönem Renal Arter Stenozlu Vaka Sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.369

2007 İLE 2012 YILLARI ARASINDA KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN BÖBREKLERİN CİNSİYETE GÖRE 5 YILLIK GREFT SAĞ KALIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ 4. BURSA ALE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 02 March 2019

Proton Pompa İnhibitörü İlişkili Hipomagnezemi Vakası

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.377

MULTİDİSİPLİNER OLGU TARTIŞMASI: HİPERTANSİYON, RENALYETMEZLİK VE SÜRRENAL KİTLE

15. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ 4. BURSA ALE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 02 March 2019

Osmotik Demiyelinizasyon Sendromu: Vaka Sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.360

Bursa Bölge Koordinasyon Merkezine Bağlı İllerde Çıkan Beyin Ölümlerinin Haftanın Günlerine Göre Çıkma Sıklığının Araştırılması.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 12. Kongresi Transplantasyon Trabzon 2018, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Tedaviye Dirençli Primer Glomerülonefrit Tedavisinde Üçlü Immunsupresif Kombinasyonunun Etkinliği

35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018

Böbrek Biyopsisi Yapılan Hastalarda Fabry Hastalığı Taraması

35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018

Primer/Sekonder Glomerülonefrit Ayriminda Protein Elektroforezi

35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2018

Evaluation of immunosuppressive treatment adherence in kidney transplant recipients: single center experience

16th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2018

The Use of Donor with Renal Failure in Cadaver and One-Year Outcome

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102, pp.798

The Use of Donor with Renal Failure in Cadaver and One-Year Outcome

27th International Congress of The Transplantation Society, Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102, pp.798

Sexual Dysfunction and Risk Factors in Females Patients on Renal Replacement Therapy

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102 identifier

Diabetes mellitus development secondary to chronic pancreatitis in a kidney transplant recipient

20th European Congress of Endocrinology, Barcelona, Spain, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Tuberculosis abscess resembling thyroiditis

20th European Congress of Endocrinology, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Tuberculosis abscess resembling thyroiditis

20th European Congress of Endocrinology, Barcelona, Spain, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Analysis of kidney biopsy findings in diabetic patients

20th European Congress of Endocrinology, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

MORNING BLOOD PRESSURE SURGE IN EARLY AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE AND ITS RELATION WITH LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY

55th Congress of the European-Renal-Association (ERA) and European-Dialysis-and-Transplantation-Association (EDTA), Copenhagen, Denmark, 24 - 27 May 2018, vol.33 identifier

Böbrek Biyopsisinde C3 Pozitifliğinin Klinik Anlamı ve C3 Glomerülopati Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi

7. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.60

Erken Evre Kronik Böbrek Hastalarında Fabry Hastalığı Taraması.

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyonlu Nakil Adaylainda Direk Etkili Anti-Viral Ajanlarin Etkinliği

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017 Sustainable Development

Periton Diyaliz Hastalarinda Ultrasonografi İle Periton KalınlığInın Değerlendirilmesi

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

ANCA İlişkili Vaskülitlerde Histopatolojik Siniflamanin Prognoz Üzerine Etkileri – Tek Merkez Deneyimi

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

İdiopatik Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Rituksimab Kullanimi

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

Hepatotoxicity Associated with Eculizumab Treatment

54th ERA EDTA Congress, Madrid, Spain, Madrid, Spain, 3 - 06 June 2017

Adipsik Hipernatremik Vaka Sunumu

19.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 14 May 2017

Böbrek nakli sonrası gebelikte renal ve obstetric sonuçlar Tek merkez deneyimi

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016

Böbrek Nakli Sonrasi Gebelikte Renal Ve Obstetrik Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi

33. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016

Böbrek Nakli Sonrası Enkapsüle Sklerozan Peritonit Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 11 May - 15 June 2016

BLOODSTREAM INFECTION IN PATIENTS AFTER RENAL TRANSPLANTATION

53rd ERA-EDTA Congress, Vienna, Austria, 21 - 24 May 2016, vol.31, pp.1582 identifier

Böbrek nakli alıcılarında everolimus a değişimin nedenleri ve sonuçları

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, SAPANCA, Turkey, 13 - 17 April 2016

Goodpasture sendromu vaka serisi

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, SAPANCA, Turkey, 13 - 17 April 2016

Hepatit B Virüsüne Eşlik Eden Glomerülonefritler: Olgu Sunumu

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 14 - 17 April 2016, vol.1 Sustainable Development

Kronik Böbrek Hastaliği Olan Hastalarda Gebeliğin Böbrek Fonksiyonlarina Etkisi

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 14 - 17 April 2016

Böbrek Nakli Alicilarinda Everolimus’a Değişimin Nedenleri ve Sonuçlari

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 14 - 17 April 2016, vol.1

Nefroloji kliniği nde yatan hastaların analizi

17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015, vol.41, pp.15-20

Böbrek Nakli Alıcılarında bir Yıllık CMV enfeksiyonu deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

KBY Hastalarını Uçurumun Kenarına Getiren Doktor Önerisi Günde en az 3 lt Su İçmelisin

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Böbrek Nakli Sonrası Gebelikte Renal Ve Obstetrik Sonuçlar Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

IgA Nefropatisi Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

C3 Glomerülopati Eski Patoloji Yeni Patofizyoloji

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Primer Glomerülopati Hastalarımızın Klinik ve Demografik Özellikleri

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Ev Hemodiyalizi Tedavisi 3 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

KBY Hastalarını Uçurumun Kenarına Getiren Doktor Önerisi Günde En Az 3 Lt Su Içmelisin

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Fokal Segmental Glomeruloskleroz Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Kalsinörin inhibitörlerinin böbrek nakli hastalarında antropometrik ölçümler üzerine etkileri

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Primer ve Sekonder Glomerülonefritler

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

BEKLEME LİSTESİNDEKİ KADAVERİK BÖBREK ALICI ADAYLARININ ELENME NEDENLERİ TEK MERKEZ DENEYİMİ

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik Ve Klinik Özellikleri Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Bekleme Listesindeki Kadaverik Böbrek Alici Adaylarinin Elenme Nedenleri Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

FSGS ye bağlı Nefrotik Sendrom ile başvuran Kimura Hastalığı Olgusu

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Hemodiyaliz Hastalarında Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2016., Turkey, 21 - 25 October 2015 Sustainable Development

KBY Hastalarini Uçurumun Kenarina Getiren Doktor Önerisi: Günde En Az Üç Litre Su İçmelisin (!)

32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Ev Hemodiyalizi Tedavisi 3 Hasta İle Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.240-241

FSGS’ye Bağli Nefrotik Sendrom İle Başvuran Kimura Hastaliği Olgusu

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.121

ANALYSIS OF RISK FACTORS ASSOCIATED WITH URINARY TRACT INFECTION IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

ANALYSIS OF LIVER FUNCTION TEST ABNORMALITIES IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN PATIENTS ON RENAL REPLACEMENT TREATMENT

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

Posttransplant hiperkalsemili böbrek nakli hastalarında sinakalset tedavisinin etkinliği

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Sjögren sendromu ve membranöz nefropati nadir birliktelik

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 8 - 11 March 2015

INCREASED FGF23 AND DECREASED ARTERIAL COMPLIANCE IN EARLY AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.84 identifier

Behçet Hastalığı ve fokal segmental glomerüloskleroz

2. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 04 April 2014 - 07 April 2013

Behçet Hastaliği ve Fokal Segmental Glomerüloskleroz

2. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 4 - 07 April 2013, vol.1, pp.35

İnfliksimab kullanımı sonrası gelişen atipik IgA nefropati olgusu

29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Böbrek nakli sonrası gebelik

29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Hipotiroidi akut böbrek yetmezliğinde iyileşmeyi geciktiriyor mu

29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Böbrek nakli alıcı adaylarında diyaliz tipinin tüberkülin deri testi üzerine etkisinin karşılaştırılması

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek nakli sonrası erken dönemde trimethoprim sulfamethoxazole ilişkili lökopeni iki olgu sunumu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek Nakli Alıcı Adaylarında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Bulguları

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Canlı Böbrek Nakli Verici Adaylarının Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Hipotiroidi Akut Böbrek Yetmezliğinde İyileşmeyi Geciktiriyor mu?

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, vol.21, pp.116

VITAMIN D RECEPTOR ACTIVATORS PRESERVE VASCULAR CALCIFICATION BY REDUCING OSTEOPROTEGERIN LEVELS IN HEMODIALYSIS PATIENTS

49th Congress of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), Paris, France, 24 - 27 May 2012, vol.27, pp.146-147 identifier

Böbrek Biyopsisi ile AA Amiloidozu Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Analizi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2011

Primer Glomerülonefritli Hastaların Baflvuru Bulgularının Değerlendirilmesi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011, vol.20

Glomerulonefritli Hastaların Başvuru Bulgularının Değerlendirilmesi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Posttransplant 1 Yilda Kilo Alimi Ve Abdominal Obesite Gelişiminin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Polikistik Böbrek Hastalarinda Kardiyovasküler Risk Faktörleri

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

GEBELİK SIRASINDA PREZENTE OLAN MEMBRANÖZ NEFROPATİ OLGUSU

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Gebelik İle Aktive Olan Minimal Değişiklik Hastalikli Bir Olgu

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Nefrotik Sendromla Prezente Olan Erken Evre Akciğer Kanseri Olgusu

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011 Sustainable Development

Farklı dekadlarda yapılan böbrek nakillerinin sonuçlarının değerlendirmesi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2010

Nadir Bir Akut Böbrek Yetmezli i Nedeni Miyelom Böbre i

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 September 2010

Books & Book Chapters

Excess Fluid Intake due to Medical Advice in Chronic Kidney Disease Patients: A Common but Nameless Cause of Hyponatremia

in: Clinical Approaches and Nanotechnology in Medicine, Sevil AKÇAĞLAR, Sevim AKÇAĞLAR, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.3-12, 2022

Periton Diyalizinin Non-enfeksiyöz Komplikasyonları

in: Periton Diyalizi Başvuru Kitabı, Fevzi Ersoy, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.83-96, 2013

Metrics

Publication

284

Citation (WoS)

238

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

257

H-Index (Scopus)

8

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals