Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STEM teacher training: Expert opinions on content and quality improvement

4th International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 18 - 21 May 2023

Reflections From A Professional Development Course For Science Teachers Of Gifted Students

2nd International Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education Conference, Online, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.514-515

Üstün Yeteneklilerin Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Profesyonel Gelişim Kursundan Yansımalar

2 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 19 November 2020

Fen bilimleri öğretmenlerinin sistem düşünme becerisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi.

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12 - 14 April 2019

Doğa eğitimi bilim kampının ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve algılarına etkisi

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12 - 14 April 2019

Pre-Service Science Teachers’ Views towards Science Ethics

2nd International Conference on Best Practices andInnovations in Education, 19 - 21 October 2017

Determination of Science Teacher Candidates’ Opinionsabout Skills Education

2nd International Conference onBest Practices andInnovations in Education, 19 - 21 October 2017

A Thematic Review of Interactive E-Book (Z-Book) Studies in Science Education

2nd International Conference on Best Practices andInnovations in Education, 19 - 21 October 2017

Fen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerinde Tematik İnceleme

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

The Association of 6th Grade Science Books in Secondary School with Daily Life An Example of Cell

7th World Conference on Learning, Teaching andEducational Leadership, 27 - 29 October 2016

Ortaokul 6 Sınıf Fen Bilimleri Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi

INOVED Uluslararası Eğitimde iyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26 - 28 October 2015

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA DURUMLARI

INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATION INMATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY, 16 - 18 May 2014

CONCEPT CARTOON SAMPLES INTEGRATED INTO PROBLEM BASED LEARNING IN SCIENCE COURSES

INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATION INMATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY, 16 - 18 May 2014

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİSTEM HASTALIKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 30 June 2012

Assessment of concept cartoons an exemplary study on scoring

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), 3 - 07 February 2011

Books & Book Chapters

21. Yüzyıl Becerileri

in: Kuramdan Uygulamaya 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi, Ümmühan Ormancı,Salih Çepni, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.15-34, 2021

Fen Okuryazarlığı

in: PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama, Salih Çepni, Editor, Pegem Akademi, Bursa, pp.217-266, 2019

PISA ve TIMSS Sınavlarına Öğretmenlerimizi HazırlamayaYönelik Deneyimlerimiz Ve Yürüttüğümüz Faaliyetler

in: PISA VE TIMSS MANTIĞINI VE SORULARINI ANLAMA, Çepni Salih, Editor, PegemAkademi, Ankara, pp.405-417, 2019

Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

in: Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Balım, Ali Günay, Editor, Anı Yayıncılık, pp.9-37, 2019

Geleceğin Dünyası

in: Kuramdan Uygulamaya STEMae Eğitimi, Salih Çepni, Editor, PegemA Akademi, Ankara, pp.1-52, 2018

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals