Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

TEACHERS' VIEWS ABOUT PROBLEM-BASED LEARNING THROUGH CONCEPT CARTOONS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, no.4, pp.458-468, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EXPLORING PRE-SERVICE TEACHERS' IDEAS ABOUT THE DIGESTIVE SYSTEM BY USING THE DRAWING METHOD

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, no.3, pp.316-326, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effect of the nature education science camp on the middle school students’xx environmental attitudes and perceptions

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.128-144, 2020 (Other Refereed National Journals)

Views on interactive e-book use in science education of teachers and students who perform e-book applications

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.11, no.2, pp.247-279, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

Investigating the effects of web-based science material for guided inquiry approach on ınformation and communication skills of students.

Participatory Educational Research, vol.7, no.1, pp.201-219, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Thematic Content Analysis of Doctoral Theses in STEM Education: Turkey Context

Journal of Turkish Science Education, vol.17, no.1, pp.126-146, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

Investigating the effects of web-based science material for guided inquiry approach on information and communication skills of students

Participatory Educational Research, vol.7, no.1, pp.201-219, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Examination of Context Based Question Writing Skills of Science Teachers Participated in a Scientific Literacy Course

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.8, no.4, pp.1249-1270, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Investigation of pre-service teachers related to information and communication technologies skills

Online Fen Eğitimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.104-116, 2019 (Other Refereed National Journals)

Rehberli araştırma-sorgulama yaklaşımına uygun web destekli fen materyali geliştirilmesi: Kemikler

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, vol.9, no.2, pp.96-108, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE RELATION OF 6TH GRADE SCIENCE TEXTBOOKS IN SECONDARY SCHOOL WITH DAILY LIFE: AN EXAMPLE OF CELL

MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Thematic analysis of conducted studies regarding preschool science education in Turkey

Journal of Turkish Science Education, vol.16, no.3, pp.415-439, 2019 (Other Refereed National Journals) identifier

A Thematic Review of Tablet-Based Science Education Studies

Journal of Education in Science Environment and Health, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Thematic Review of Relating with Daily Life Studies in Science Education

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Determination of Secondary School 6th Grade Students' Status Regarding System Thinking Skills

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.15-27, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’de Fen Eğitiminde Günlük Yaşamla İlişkilendirme Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Academy Journal of Educational Sciences, vol.2, no.1, pp.1-15, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları

Kastamonu Education Journal, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sistem Düşünme Becerilerine İlişkin Durumlarının Belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service Science Teachers’ Views towards the Process of Associating Science Concepts with Everyday Life

Journal of Turkish Science Education, vol.14, no.4, pp.1-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Elementary Students’ Problem Solving and Inquiry Learning Skills

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.10, no.4, pp.432-440, 2017 (Other Refereed National Journals)

National and International Advances in Physics Education in the Last Three Years: A Thematic Review

Journal of Turkish Science Education, vol.14, no.3, pp.87-108, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fen derslerinde kavram karikatürü kullanım örnekleri ve öğrenci öğretmen görüşleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.773-791, 2016 (Other Refereed National Journals)

THE DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES IDEAS ON CELL SUBJECT THROUGH DRAWING METHOD

The Online Journal of New Horizons in Education, vol.6, no.2, pp.112-123, 2016 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Tutum ve Motivasyonu Üzerine Etkisi

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.4, no.4, pp.23-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğrencilerinin Madde Konusuna Yönelik Fikirleri Çizim Yöntemi

İlköğretim Online (elektronik), vol.13, no.3, pp.827-846, 2014 (Other Refereed National Journals)

Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Drama Yönteminin Etkililiği İki Aşamalı Teşhis Testi Kullanımı

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.6, no.2, pp.153-182, 2012 (Other Refereed National Journals)

AN ASSESSMENT OF PROSPECTIVE TEACHERS PRESENTATION SKILLS

Western Anatolia Journal of Educational Science, pp.59-66, 2011 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yöntemi Kullanılmasına İlişkin Görüşleri

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.124-157, 2011 (Other Refereed National Journals)

Dramanın İlköğretimde Kullanılabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Demirci Eğitim Fakültesi Örneği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, pp.165-191, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğa eğitimi bilim kampının ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve algılarına etkisi

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12 - 14 April 2019

Fen bilimleri öğretmenlerinin sistem düşünme becerisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi.

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12 - 14 April 2019

A Thematic Review of Interactive E-Book (Z-Book) Studies in Science Education

2nd International Conference on Best Practices andInnovations in Education, 19 - 21 October 2017

Determination of Science Teacher Candidates’ Opinionsabout Skills Education

2nd International Conference onBest Practices andInnovations in Education, 19 - 21 October 2017

Pre-Service Science Teachers’ Views towards Science Ethics

2nd International Conference on Best Practices andInnovations in Education, 19 - 21 October 2017

Fen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerinde Tematik İnceleme

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Pre-Service Science Teachers’ Views Towards Career Awareness

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

The Association of 6th Grade Science Books in Secondary School with Daily Life An Example of Cell

7th World Conference on Learning, Teaching andEducational Leadership, 27 - 29 October 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Eğitiminde Mantıksal Düşünme Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2016

Ortaokul 6 Sınıf Fen Bilimleri Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi

INOVED Uluslararası Eğitimde iyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26 - 28 October 2015

CONCEPT CARTOON SAMPLES INTEGRATED INTO PROBLEM BASED LEARNING IN SCIENCE COURSES

INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATION INMATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY, 16 - 18 May 2014

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA DURUMLARI

INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATION INMATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY, 16 - 18 May 2014

Culture Analysis Towards Secondary School Science Course An Ethnographic Study

2nd World Conference on New Trends inScience Education, 2 - 05 July 2013

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİSTEM HASTALIKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 30 June 2012

Assessment of concept cartoons an exemplary study on scoring

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), 3 - 07 February 2011

Books & Book Chapters

21. Yüzyıl Becerileri

in: Kuramdan Uygulamaya 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi, Ümmühan Ormancı,Salih Çepni, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.15-34, 2021

PISA ve TIMSS Sınavlarına Öğretmenlerimizi HazırlamayaYönelik Deneyimlerimiz Ve Yürüttüğümüz Faaliyetler

in: PISA VE TIMSS MANTIĞINI VE SORULARINI ANLAMA, Çepni Salih, Editor, PegemAkademi, Ankara, pp.405-417, 2019

Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

in: Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Balım, Ali Günay, Editor, Anı Yayıncılık, pp.9-37, 2019

Geleceğin Dünyası

in: Kuramdan Uygulamaya STEMae Eğitimi, Salih Çepni, Editor, PegemA Akademi, Ankara, pp.1-52, 2018