Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AEROBİK KAPASİTE TESTİ SONRASINDA KALP ATIM HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN NON-İNVAZİF KARŞILAŞTIRILMASI

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2020, pp.347-348

STİLLWATER’DA (OKLAHOMA EYALETİ) BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.70-75

Amerika Birleşik Devletleri’nde Elit Sporcuların Yetiştirilmesi

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.61-69

”EKZANTRİK VE KONSANTRİK ANTRENMANLARININ KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE DENGE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

”I.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

YILDIZ VE GENÇ MİLLİ TAKIM ESKRİM SPORCULARIN BAZİ FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Masajın Kardiyak Otonom Sinir Aktivitesine Gerçek Zamanda Etkisini Noninvaziv OlarakDeğerlendirmesi

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Acute Effects Of Different Warm -Up Protocols On Football Playersayers’ Perf ormance

2nd Inter national Confere nce of Football“TRAINING METHODS SOCIAL ISSUES”, Valencia, Spain, 1 - 03 March 2017, pp.66-67 Sustainable Development

Investigation on Some Motor Skills (Abilities, Capabilities) of Young Elite Soccer Players

he 8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 7th International Conference on Sport and Exercise Science, 14 - 16 June 2017, pp.187

Relationship Between Static Balance and Body Composition in Collegiate Folk-Dancers

The 8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 7th International Conference on Sport and Exercise Science, 14 - 16 June 2017, pp.4

Investigation in Some Anthropometric Characteristics of Young Elite Soccer Players

The 8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 7th International Conference on Sport and Exercise Science, 14 - 16 June 2017, pp.3

The Relationship Between Certain Motor Abilities and Body Composition in Elite Young Soccer Players

8th Asia-Pasific Conference on Exercise and Sports Science 7 th International Conference on Sport and Exercise Science, 14 - 16 June 2017, pp.101

JUDOCULARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE DESTEK ÜRÜN KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.585

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.671

YILDIZ VE GENÇ ESKRİMCİLERİN BAZI MOTORSAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.559

CİMNASTİK ANTRENÖRLERİNİN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.655

2015 DÜNYA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASININ TEKNİK-TAKTİK ANALİZİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.544

2016 RİO OLİMPİYATLARINDA ÜLKELERİN BAŞARI DURUMLARININ BAZIPARAMETRELERE GÖRE İNCELENMESİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.551

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA UYGULANAN TEMEL SPOR EĞİTİMİNİN HAREKET BECERİLERİNE ETKİSİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.547

SÜSPANSYON ANTRENMANIN GENÇ SEDANTERLERİNİN FİZİSELUYGUNLUKLARINA KRONİK ETKİSİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.260

FLUID CONSUMPTION HABITS OF ELITE ATHLETES

21st Annual Congress of the European College of Sport Science, Viyana, Austria, 6 - 09 July 2016

The Effects of Folk Dance on Children s Physical Fitness

International Balkan Conference in Sport Sciences, 27 - 28 May 2016

Investigation on Physical In Activity Level of Individuals Aged 50 to 69 Living in Bursa

7th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science, Delhi, Canada, 14 - 16 October 2015

A comparison of American and Turkish college students’xxphysical activity level

10th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences, 4 - 07 July 2014, pp.16

The ınvestigation of physical activity levels of DPU academical personal's

19 Th Annual Congress of the European College of Sport Science, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 July 2014, pp.544-555

Views of the guide teachers on teaching practice course.

2nd International Social Sciences in Physical Eucation and Sport Congress, Turkey, 1 - 02 January 2012

Adolesanların fiziksel aktivite düzeylerinin araştırılması (Bursa Örneği)

Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2009

Relationship between Agility and Reaction Time, Speed and Body Mass Index (BMI) in Taekwon-Do Athletes.

11th ICHPER•SD Europe Regional Congress and Exposition, 22 - 24 April 2009, pp.257-263

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi.

II. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2009

Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite ve sosyal fizik kaygı düzeyleri.

10th International Sport Sciences Congress, 1 - 03 January 2008, pp.372-375

Examination of the Physical Fitness of Elderly People Over 60 Years.

4th International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 05 January 2007, pp.135 Sustainable Development

15 yaş altı kız ve erkek badmintoncularının fiziksel uygunluklarının karşılaştırılması.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi, Antrenman Bilimi Sempozyumu 2, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2007

Ambulatory activity patterns in turkish adults without exercise habits.

4. International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 01 January 2007, pp.61

Defining the Social Physique Anxiety of Sedentary Exercising in Fitness Centers

The 9th International Sports Science Congress, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.1021-1023

An investıgatıon into the openıngs used by top 100 chess players.

The 9th International Sports Science Congress, Muğla, Turkey, 1 - 03 January 2006, pp.572-574

Study on the physical activity level of turkish adults according to some parameters.

4th International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation Olimpic Sport and Sport for All, Sofija, Bulgaria, 01 January 2006, pp.159-160

Study on the physical Actıvıty Level of Womens

The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress, 9 - 13 November 2005

Bursa ilindeki ilköğretim kurumlarında beden eğitimi derslerinde futbol branşına ayrılan zaman konusunda öğrencilerin görüşleri.

3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2005, pp.243-252

Beden Eğitimi Öğretmelerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması.

4.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2005, pp.172-183

Bursa ili beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki ve sosyal tercihlerinin görüntüsü.

4.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 January 2005, pp.280-301

Esnetme uygulamanın 30 metre sürat üzerindeki etkisi.

Hacettepe Üniversitesi 5. Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 03 January 2005

Bursa İli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Ve Sosyal Tercihlerinin Görüntüsü

4.Ulusal beden eğitimi ve spor öğretmenliği sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 January - 01 March 2005

Study on the physical activity level of males according to some parameters.

The 46 th ICHPER-SD Anniversary World Congress, İstanbul, Turkey, 01 January 2005, pp.394

Study on the physıcal actıvıty level of womens.

The 46 th ICHPER-SD Anniversary World Congress, İstanbul, Turkey, 01 January 2005, pp.401-404

Bursa İlinde Görevli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu

3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 23 - 24 May 2003, pp.15-22

Bursa nilüfer ilçesi ilköğretim okullarındaki öğrenci velilerinin beden eğitimi ve spora bakış açılarının incelenmesi

3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 January - 01 March 2003, pp.33-41

Bursa ilinde görevli beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu.

3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2003, pp.223-233

Satranç oyuncularının sosyo-ekonomik durumlarının araştırılması.

7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 January 2002, pp.226 Sustainable Development

Artan yük azalan yük prensibinde direnç egzersizlerinin basketbolcularda genel maksimal kuvvet gelişimine etkisi.

VII. International Sports Sciences Congress (7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 01 January 2002, pp.78

Güreşçilere uygulanan antrenman programının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikler üzerine etkisi.

7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 January 2002, pp.198

14-16 Yaş erkek ve kız çocukların fiziksel profilleri ve sosyo-ekonomik durumları.

2. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2001, vol.275 Sustainable Development

Books & Book Chapters

FOAM ROLLER EKİPMANININ EKLEM HAREKET AÇIKLIĞ, TOPARLANMA VE SPORTİF PERFORMANSA ETKİSİ

in: Spor Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV, YAKUP ZÜHTÜ BİRİNCİ, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, İstanbul, pp.151-170, 2022

Foam Roller Ekipmanının Eklem Hareket Açıklığı, Toparlanma ve Sportif Performansa Etkisi

in: Spor Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV, Birinci Yakup Zühtü, Editor, Eğitim Yayınevi, Bursa, pp.150-167, 2022

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEENANTHROPOMETRIC PROPERTIES OF ELITEWRESTLERS AND THEIR TECHNIQUES

in: Recent Advancesin Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir ÖZtürk, Ramiz Arabacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.483-493, 2019

EXAMINING THE ANTHROPOMETRICPROFILES OF ELITE OIL WRESTLERS

in: Recent Advances in Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir ÖZtürk, Ramiz Arabacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.437-451, 2019

Metrics

Publication

167

Citation (WoS)

135

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

161

H-Index (Scopus)

4

Project

10

Thesis Advisory

10

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals