11-15 Yaş Arası Futbolcuların Vücut Kompozı̇syonları İle Bazı Kondı̇syonel Özellı̇kler Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesı̇


TOPÇU H., VARDAR T., ARABACI R.

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes