Spor Yapan ve Yapmayan İ̇lkokul Öğrencı̇lerı̇nı̇n Bazı Antropometrı̇k ve Motorı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇


Kurt E., ÇANKAYA C., ARABACI R.

I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ, 26 - 28 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes