Ekzantrı̇k ve Konsantrı̇k Antrenmanlraının Kuvvet, Anaerobı̇k Güç ve Denge Özellı̇klerne Etkı̇erı̇ İncelenmesı̇


ARABACI R. , EROL S. , GÖRGÜLÜ R.

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, 26 - 28 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text