Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Geographically Indications Products as A Destination Marketing Component: Turkey 2022 Evaluation

International Journal of Social Humanities Sciences Research, vol.9, no.83, pp.938-979, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Content Analysis of Tourism Academic Studies on the Covid-19 Pandemic in Turkey

International Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.98, pp.1755-1788, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Glass Ceiling or Queen Bee Syndrome? A Study on Five Star Accommodation Businesses

International Social Mentality and Research Thinkers Journal, vol.8, no.58, pp.674-683, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Use of Visual Reality Applications in Destination Marketing: A Study on Museums

Academic Social Resources Journal, vol.7, no.35, pp.244-261, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Analysis of E-Complaints Against Food and Beverage Businesses: The Case of Alaçatı

Social Science Development Journal, vol.6, no.28, pp.105-122, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Past, Present and Future of the Cittaslow Movement: A National and International Content Analysis

International Journal of Disciplines Economics and Administrative Sciences Studies, vol.7, no.35, pp.865-873, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye'de Turizm Konulu Yayımlanmış Bibliyometrik Çalışmaların Analizine Yönelik Bir Araştırma

Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.16, pp.267-295, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

A Study on the Analysis of Tourists’ Destination Comments:Comparison of Greece-Georgia-Bulgaria

Geographies, Planning & Tourism StudioS, vol.1, no.1, pp.7-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Research on the Evaluation of the Effects of Tourism by Local People in Cittaslow Destinations

Tourism and Recreation, vol.2, pp.76-82, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Turistlerin Konaklama İşletmelerine Yönelik Şikâyetlerinin İncelenmesi: Marmara Bölgesi Otellerine Yönelik Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.11, no.3, pp.744-755, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.30, pp.2710-2759, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Expectations of Domestic Tourists Before Destination Selection and Their Post-Purchase Evaluations: Igneada Case

Journal of Management and Economic Studies, vol.2, no.2, pp.112-128, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bulgar Turistlerin Destinasyon Alışveriş Tercihlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli Örneği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.1, pp.121-133, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.43-58, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Destinasyon Pazarlama Araçlarından Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Akdeniz Destinasyonları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.30-44, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, vol.3, no.4, pp.526-540, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi: Antalya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.390-407, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’deki Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.40, pp.607-636, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kilis İlinin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Değerlendirilmesi

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal (International Refereed Indexed), vol.2, no.16, pp.366-788, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Destinasyon Pazarlamasında Görsel Gerçeklik Uygulamaları: Sanal Müzeler Üzerine Bir Analiz

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 February 2022, pp.488-508

Sakin Şehir (Cittaslow) Hareketinin Güncel İçerik Analizi

III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, ORDU-BİNGÖL, Turkey, 12 - 14 November 2021, pp.94-98

Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tripadvisor Kullanıcılarının Şikayetlerinin İncelenmesi: Alaçatı Örneği

V. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 7 - 08 October 2021, pp.542-553

Turizm Konulu Bibliyometrik Çalışmaların Analizine Yönelik Bir Araştırma

21. Ulusal 5. Uluslararası Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 15 - 17 October 2021, vol.1, pp.856-877

Turizmde Paylaşım Ekonomisi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (A Research on Sharing Economy Practices in Tourism)

II. KITALARARASI TURİZM YÖNETİMİ KONFERANSI-MTCON’21, Florida, United States Of America, 1 - 03 April 2021, pp.678-686

Türk Turistlerin Destinasyon Genel Yorumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yunanistan-Gürcistan- Bulgaristan Karşılaştırması

II. KITALARARASI TURIZM YÖNETIMI KONFERANSI-MTCON’21, Florida, United States Of America, 1 - 03 April 2021, pp.723-740 Creative Commons License

Cittaslow Destinasyonlarında Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma: Vize Örneği

I. KITALARARASI TURİZM YÖNETİMİ KONFERANSI-MTCON’20, Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2020, vol.1, pp.42-58 Creative Commons License

Yerel Halkın Bakış Açısıyla Şanlıurfa’da İnanç Turizmi

2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi (2. International Halal Tourism Congress), Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.66-80 Creative Commons License

Sosyal Medya İnsanları Turizme Yönetlten Unsurlardan Birisi Midir? (Is SocialL Media One of the Factors that Lead People to Tourism?)

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi (3th International Tourism and Cultural Heritage Congress, Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.310-331 Creative Commons License Sustainable Development

Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)

VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.6-17

Pide Mi Pizza Mı Yoksa Pi(de)zza MI?Pita or Pizza or Pi(ta)zza?

3th International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.311-324 Creative Commons License

Akademik Turizm Eğitimi ve Seyahat Alanındaki Mesleki Yeterlilikler Üzerine Durum Analizi

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.452-461 Creative Commons License

Perception of Future Generations: Space Tourism as an Alternative Tourism Form

12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.118-0 Creative Commons License

Industry 4.0 Challenging and Opportunities for Hotel Establishments

12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.117-0 Creative Commons License

Döner ve Kebapçıların Yiyecek-İçecek Hijyenine Yönelik Bakış Açıları: Ankara Örneği

3. Turizm Şurası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2017, vol.2, pp.514-527 Creative Commons License

Legal Regulations for Travel and Tourism During the Collapse of the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Döneminde Seyahat ve Turizme Yönelik Yasal Düzenlemeler)

1. International Tourism and Cultural Heritage Congress / Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.39-0 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Kalite Kontrol ve Yönetimi

in: Kalite Yönetimi, TUNA MUHARREM, DİKER OĞUZ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-104, 2021

Destinasyon Pazarlamasında Görsel Gerçeklik (Visual Reality) Uygulamaları: Türkiye’deki Sanal Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme

in: Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-II, ÜNAL AYDIN, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.99-128, 2021 Creative Commons License

Çevrimiçi Destinasyon İmajının Oluşmasında Turizm Kurumu İle Turistlerin Instagram Paylaşımlarının Etkileri: Mauritius Örneği

in: Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar - 1, AYDIN ÜNAL, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.473-492, 2021 Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde "Nepotizm"

in: Turizm İşletmeleri Perspektifinden Örgütsel Davranış, Rüya Ehtiyar, Akın Aksu, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.204-226, 2021

Airbnb Kullanıcılarının Destinasyon Hizmet Kalitesi, Memnuniyeti ve Sadakati Yorumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Bodrum Örneği

in: Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi, ŞAHİN KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.289-307, 2021

Destinasyon Özgünlüğü

in: TURİZM DESTİNASYONU EL KİTABI, Caner GÜÇLÜ ve Sedat ÇELİK, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.533-550, 2021 Creative Commons License

Tur Planlaması ve Yönetimine Genel Bakış

in: Örneklerle Tur Planlaması ve Yönetimi, Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-22, 2021

K Kuşağının Rekreasyona Katılımı ve Yaratıcı Düşünme Eğilimi Arasındaki İlişki

in: Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı - 3, Betül BAYAZIT,Ercan KARAÇAR,Ozan YILMAZ, Editor, Çizgi Kitabevi, Ankara, pp.44-56, 2020 Creative Commons License

Akıllı Turizm Bileşenleri ve Dünyada Akıllı Turizm Uygulamaları

in: Akıllı Kent, Akıllı Turizm, Dr. Burcu ILGAZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.95-116, 2020

Destinasyon Pazarlamasında Karar Verme Süreci

in: Destinasyon Pazarlaması, AYDIN ÜNAL, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.99-116, 2020

Ankara Elmadağ Kayak Merkezi

in: Türkiye’nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli, Erkan SAĞLIK ve Muharrem TUNA, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.91-105, 2020

Turist Rehberlerin Mesleki Örgütlenmesi

in: Turist Rehberliği Mesleği (Dünü-Bugünü-Yarını), Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Gül ERKOL BAYRAM, Prof. Dr. Orhan BATMAN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.271-286, 2019

Kastamonu: Banduma

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, YILDIRIM SAÇILIK, Melahat ve ÇEVİK, Samet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.256-261, 2019

Turizm Arzı

in: Turizm Ekonomisi, ŞAHİN Dilek, BAYRAM Ali Turan, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.75-99, 2018

Turizm Reklamlarında Kadın Figürü

in: Turizm ve Kadın, ERKOL BAYRAM Gül, BAYRAM Ali Turan, ALTUNÖZ SÜRÜCÜ Özlem, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.89-108, 2018

Episodes in the Encyclopedia