Türkiye'de Turizm Konulu Yayımlanmış Bibliyometrik Çalışmaların Analizine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Ünal A., Çelen O.

Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.16, pp.267-295, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 16
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46872/pj.429
  • Journal Name: Pearson Journal of Social Sciences & Humanities
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.267-295

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de turizm konusunda bibliyometrik yöntemle hazırlanmış akademik çalışmaların süreç içerisindeki gelişimlerinin incelenmesi ve destinasyon, gastronomi, rekreasyon, rehberlik, sürdürülebilir turizm, vb. konu başlıklarında yayınlanmış bu çalışmaların analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında, farklı dergilerde ve kongrelerde yayımlanmış turizm konu başlığında değerlendirilebilecek ve erişime açık çalışmalara içerik analizi yapılmıştır. Bilimsel araştırmalarda içerik analizi; sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Araştırma kapsamında YÖKTEZ ve Google Akademik veri tabanlarında, “Turizm”, “Gastronomi”, “Destinasyon”, “Sürdürülebilir Turizm”, “Turizm Rehberliği”, “Turizm Eğitimi”, “Rekreasyon”, “Bibliyometrik” “Bibliyometrik Profil” ve “Bibliyometrik Analiz” anahtar kelimeleriyle gerçekleştirilen tarama neticesinde erişilebilen 113 akademik yayın ile içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya konu olan çalışmaların büyük çoğunluğunda; yazar sayısı, yayım dili ve yılı, sayfa sayısı, anahtar kelime kullanımı, üniversite, enstitü, anabilim dalı, araştırma yöntemi, araştırma konusu, örneklem grubu ve hacmi, kaynakça kullanımı, yazar unvanları, anahtar kelime tekrar sıklığı vb. değişkenlerin analiz edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen taramalar neticesinde, ulaşılan çalışmalar ilgili başlıklar altında toplanmıştır. Türkiye’de turizm alanında bibliyometrik yöntemle, çok sayıda çalışma gerçekleştirildiği, bibliyometrik analizlerin çok sayıda değişkene göre yapıldığı tespit edilmiştir. Bibliyometrik yöntemin, içerik analizine yardımcı olduğu düşünüldüğünde gerçekleştirilen bu çalışmanın da bugüne kadar Türkiye literatüründe yapılmış ve ulaşılabilen çalışmalara yönelik bir durum değerlendirmesi olması, çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.