Kilis İlinin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Tuna M., Çelen O., Aydın M., Özkan B. İ.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal (International Refereed Indexed), vol.2, no.16, pp.366-788, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kültürel miras ve dünya mirasının korunması hakkında çeşitli çalışma ve projeleri bulunan UNESCO tarafından 2004 yılında, Creative Cities Netwok (Yaratıcı Şehirler Ağı) programı oluşturulmuştur. Söz konusu projede ülke ve illerin sahip olduğu somut kültürel değerler; zanaat ve el sanatları, tasarım/dizayn, film, gastronomi, edebiyat, görsel sanatlar ve müzik kategorilerine ayrılmıştır. Bu çalışmanın konusu; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı projesinin gastronomi, zanaat ve el sanatları kategori kriterlerine göre Kilis ilini değerlendirmektir. Çalışmanın önemi, Türkiye’nin en küçük fakat en çok korunmuş yerel kültürel mirasına sahip şehirlerinden bir olan Kilis’in bu ağa katılmasına zemin hazırlamaktır. Çalışmanın amacı, birçok alanda kendisine has kültürel miras ve değerlere sahip Kilis ilinin, Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alabilme durumunu tespit etmektir. Bu amaçla, Yaratıcı Şehirler Ağı kriterlerine göre hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soru forumuyla, Kilis’teki STK yöneticileri, yerel yönetim yetkilileri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden akademisyenler, özel sektörde işletmesi bulunan kişiler ve UNESCO Türkiye temsilcileri ile görüşülmüş elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Kilis’in, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın, gastronomi kriterlerine uygun olduğu, zanaat ve el sanatları kriterlerinde ise bazı eksikliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.