Bulgar Turistlerin Destinasyon Alışveriş Tercihlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırklareli Örneği


Creative Commons License

Ünal A., Çelen O.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.1, pp.121-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal)