Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Proteinlerin X-Işını Kristallografisi

Türk Biyokimya Dergisi , vol.23, no.4, pp.33-36, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akçaağaç Şurubunun Amfisilin Duyarlılık Potansiyeli ve Bazı Patojen Bakterilerin Biyofilm Oluşumunun Azaltılması.

International. ICONTECH SYMPOSIUM: on Innovative Surveys in Positive Sciences. , Bursa, Turkey, 03 April 2020, pp.17-20

Investigation of the Potential for Application in Detergent Industries of New Isolate Bacillus cereus ATA179 Lipase Enzyme

4thInternational Cleaning and Personal Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, 26 - 28 September 2019

Antimicrobial Effects of Some Herbal extracts on Acne Bacteria Instead of Chemical Methods

VII. International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 25 - 27 April 2018

İmmobilize Bakterilerin Tekstil Endüstrisi Atık sularının Arıtımında Kullanılabilme Potansiyelleri.

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı., 8 - 09 March 2018

Taşıtlarda Kullanılabilecek Miselyum Tabanlı Biyokompozit Geliştirilmesi.

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı., 8 - 09 March 2018

Evaluation of the In Vitro Anticancer and Antimicrobial Activity of Methanolic Leaf Extract of Thuja occidentalis.

VII. International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, Konya, Turkey, 25 April 2018, pp.24-25

Sentetik Plastiklerin Mikroorganizmalarla Biyodegradasyonu

Ankara Üniversitesi 6. Çevre Günleri ‘’Plastik Kirliliğiyle Mücadele’’, Turkey, 15 May 2018

Türkiye topraklarından izole edilen Bacillus sp. suşlarının biyoremidasyonda kullanılma potansiyellerinin araştırılması

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu , Bursa, Turkey, 10 October 2017, pp.22-24

Antimicrobial Potential of Red Seaweed Polysiphonia morrowii

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, 12 - 15 September 2017

Degradation of Gasoline by novel isolated Bacillus sp.ET23 strain

Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyumu, 8 - 09 June 2017

The investigation of effects of commercial protease and Bacillus subtilis 168 E6-5 protease on felting and dyeing behaviour of 100 wool fabric.

15th World Congress on 2nd International Conference on Biotechnology And Biotech Industries Meet Enzymology and Molecular Biology, 20 - 21 March 2017

Screening of petroleum degrading Bacillus sp.strains isolated from different non-contaminated soil samples

15th World Congress on 2nd International Conference on Biotechnology And Biotech Industries Meet Enzymology and Molecular Biology, 20 - 21 March 2017 Sustainable Development

Antimicrobial activities of seed extracts of Prunus persica, Prunus cerasus, Prunus avium and Prunus armeniaca

15th World Congress on 2nd International Conference on Biotechnology And Biotech Industries Meet Enzymology and Molecular Biology, 20 - 21 March 2017 Sustainable Development

Comparison of Guanine Signals Received From the PencilGraphite Biosensor Surface Coated with Different Nanofibers

NANOTECH2016, International Conference on Nanotechnology Applications, Valensya, 26 - 27 September 2016

Tekstilde İmmobilize Enzimlerin uygulanması

VIII. International R&D Brokerage Event, Bursa, Turkey, 12 - 15 May 2016

TEKSTİLDE İMMOBİLİZE ENZİMLERİN KULLANILMASI

UTIB VIII. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, Bursa, Turkey, 12 - 13 May 2016

Utilization of Alternative Stains for Traditional Spor and Bacteria Staining

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC-2016), 26 - 28 October 2016

Evaluatıon Of Fine Fiber Structures As An Affinity Materıal For Enzymes

15th World Textile Conference,AUTEX 2015, Bucharest, Romania, 10 - 12 June 2015

EVALUATION OF FINE FIBER STRUCTURES AS AN AFFINITY MATERIAL FOR ENZYMES

15th AUTEX World Textile Conference 2015, Bükreş, Romania, 10 - 12 June 2015

Türkiye Topraklarından Antimikrobiyal Madde Üreten Bacillus Sp lerin Taranması ve İzolasyonu

Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu- XI Laboratuvardan Kliniğe Bakterilerde Antibiyotik Direnci, Turkey, 17 April 2015

Türkiye Topraklarından Antimikrobiyal Madde Üreten Bacillus Sp lerin Taranması ve İzolasyonu

Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Turkey, 17 April 2015

Disruption of Pseudomonas aeruginosa biofilms by human serum paraoxonase 1 hPON1

3. International Congress of Molecular Biology Association of Turkey, 10 - 12 September 2014

X Ray Crystal Analysis of a Fungal Galectin Agrocybe Clindracea Lectin

Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry (JSBA), Sendai, Japan, 4 - 06 June 2002

X-ray Crystallography and Protein Engineering of Amylases

Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry (JSBA) , Kyoto, Japan, 05 November 2001, pp.28-30

The Crystal Structure of Klebsiella pneumoniae pullulanase in Complex with Product Maltooligosaccharides 2001

American Crystalographic Association (ACA) 2001 Annual Meeting, California, United States Of America, 5 - 07 September 2001

Active Site Structure of Klebsiella Pullulanase

Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry (JSBA), Kyoto, Japan, 5 - 07 September 2001

X ray crystallographic analysis of the Klebsiella pullulanase

Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnolog and Agrochemistry (JSBA), Kyoto, Japan, 3 - 06 September 2001

X ray crystallographic analysis of Bacillus cereus amylase and its C terminal starch binding domain

Pacifichem 2000, International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Hawaii, United States Of America, 14 - 17 December 2000

Klebsiella pneumoniae’den Pullulanaz Enziminin Kristallizasyon Çalışmaları.

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Ankara, Turkey, 05 September 2000, pp.16-17

B. subtilis α-Amilaz Enziminin aktif Alanının Tespiti

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 05 September 2000, pp.15-16

Purification and Crystallization of alpha amylases from Mucoid and non Mucoid B amyloliquefaciens Strains

8th International Conference on the Crystallization of Biological Macromolecules, Florida, United States Of America, 1 - 05 March 2000

Structural comparison of soybean barley and Bacillus cereus amylases

Pacifichem 2000, International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Hawaii, United States Of America, 1 - 05 January 2000

Zeytin Çeliklerinde Adventif Kök Oluşumu süresince Amilaz Değişimi.

11.KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi, Isparta, Turkey, 06 September 1999, pp.15-17

Bazı Stres Faktörlerin Bacillus α-Amilaz Enziminin Hücreden Salınması Üzerine Etkileri

11.KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi, Isparta, Turkey, 06 September 1999, pp.26-28

Bakteriyel α-amilaz Enzimi Separasyonunda Sıvı ikili-Faz Sisteminin Kullanılma Olanakları.

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 September 1996, pp.197-207

Books & Book Chapters

Moleküler Biyolojinin Temelleri

Dora yayıncılık, Bursa, 2018

Metrics

Publication

143

Citation (WoS)

856

H-Index (WoS)

16

Citation (Scopus)

948

H-Index (Scopus)

16

Project

22

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

20

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals