Türkiye topraklarından izole edilen Bacillus sp. suşlarının biyoremidasyonda kullanılma potansiyellerinin araştırılması


DEMİRKAN E., SEVGİ T., Guler B. E., Zeren B., Özalpar B., Abdou M.

Karaelmas Science and Engineering Journal, vol.9, no.1, pp.107-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)