Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2005 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖL.

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Head of Department

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2018 - 2021 Dean

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2012 - 2015 Dean

  Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2005 - 2012 Head of Department

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2003 - 2005 Head of Department

  Suleyman Demirel University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2003 - 2004 Head of Department

  Suleyman Demirel University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2002 - 2003 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 1999 - 2003 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Non Academic Experience

 • 2023 - Continues Alt Çalışma Grubu üyeliği

  Other Public Institution, UNESCO , Türkiye Milli Komitesi

 • 2021 - Continues Bilim Kurulu Üyesi

  Other Public Institution, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu

 • 2008 - Continues Prof. Dr

  Uludağ Üniversitesi

 • 2018 - 2019 BİDEB-Yürütme Kurulu Üyeliği

  TÜBİTAK

 • 2016 - 2018 Yürütme Kurulu

  TUBITAK, TÜBİTAK, BİDEB

 • 2015 - 2018 Atatürk Kültür Merkezi Haberleşme Üyesi

  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

 • 2016 - 2017 BİDEB-Danışma Kurulu Üyesi

  TÜBİTAK

 • 2012 - 2015 Dekan

  Dumulupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 • 2005 - 2008 Doç. Dr

  Uludağ Üniversitesi

 • 2003 - 2005 Doç. Dr

  Suleyman Demirel Üniversitesi

 • 1999 - 2003 Yrd. Doç. Dr

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 1993 - 1998 Araş Gör

  Ankara Üniversitesi

Courses

 • Doctorate TÜRK İSLAM EDEBİYATI:MANZUM ŞERH

 • Doctorate TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA TASAVVUFİ MAZMUNLAR

 • Undergraduate Türk Tasavvuf Edebiyatı

 • Postgraduate TÜRK İSLAM EDEBİYATI ŞEKİL ve NEVİLER

 • Postgraduate TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ

 • Doctorate DİNİ-EDEBİ MAZMUNLAR

 • Postgraduate ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ

 • Doctorate TÜRK İSLÂM EDEBİYATINDA ŞERH/TEORİK ÇERÇEVE

 • Undergraduate OSMANLICA EDEBİ METİNLER

 • Postgraduate TÜRK – İSLAM EDEBİYATI : KAVRAMLAR ve KONULAR

 • Undergraduate Türk-İslam Edebiyatı

Advising Theses