Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tarihi Yapılarda Yangın Güvenliği: Örnek Bir Yapı Üzerinden Yangın Güvenliğinin Değerlendirilmesi

Socıal Scıence Development Journal, vol.21, no.5, pp.15-29, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Toplanma Amaçlı Yapılarda Yangın Güvenliği: Üniversite Kampüsünde Kültür Merkezi Örneği

Journal of Socıal and Humanıtıes Scıences Research, vol.7, no.55, pp.1772-1785, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Konut Yapılarında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemelerinin İncelenmesi

Technological Applied Sciences, vol.4, no.14, pp.147-169, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çatı ve Cephede Su Yalıtım Malzemelerinin Seçim Kriterlerinin İncelenmesi

Journal of Awareness, vol.2, no.4, pp.227-238, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Design of Bursa Uludağ University Faculty Of Agriculture

Yapı Dünyası, vol.1, no.266, pp.24-31, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

SAĞLIK YAPILARININ YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN EKSİK YÖNLERİ VE ÖNERİLER

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.21, no.2, pp.283-298, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hastanelerde Yatay Tahliye

Yapı Dünyası, vol.172, pp.23-27, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hastanelerdeki Risk FaktörününTanımlanması

Yangın ve Güvenlik, no.172, pp.70-74, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

An Evaluation of Hospital Evacuation Strategies with an Example

İnternational Journal of Applied Science and Technology, vol.3, no.5, pp.109-121, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hastanelerde Düşey Tahliye

Yangın ve Güvenlik Dergisi, no.176, pp.60-66, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Smoke Evacuation in Industrial Buildings

International Journal of Applied Science and Technology, vol.4, no.3, pp.184-190, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Normal Betondan Yüksek Performanslı Betona Geçiş

Yapı Dünyası, vol.18, pp.20-25, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Fire resistant concrete design

nwsa- e journal of New Word science Academy, vol.9, no.3, pp.31-42, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Comparative Analysis of Major Hospital Fires

Nwsa, vol.7, no.2, pp.532-543, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Betonarme Yapı elemanları Üzerindeki Basınçlı yeraltı su Geçirimliliğine Puzzolan Katkı Maddelerin Etkisi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.33-41, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekolojik yalıtım mazemelerinin mimaride kullanım çeşitliğinin incelenmesi

3. Uluslararası Mimarlık ve tasarım kongresi , Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.196 Creative Commons License

Eğitim Yapılarının Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

ULUSLARASI YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2017, pp.50-60 Creative Commons License

Hastanelere İlişkin Yangından Korunma Yönetmelik Hükümlerinin Karşılaştırılması ve Eksik Yönlerinin Tespiti

1ST International Congress On Engineering, Architecture and Desıng, Kocaeli, Turkey, 13 - 14 November 2015, pp.31-33 Creative Commons License

Yangın ürünlerinin Yaşamsal Sınır Kriterlerinin Belirlenmesi

12.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.2128-2137 Creative Commons License

Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği Bursa Örneği

TESKON 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.3, pp.2119-2126 Creative Commons License

Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliğinin ve Duman Kontrolünün Sağlanmasına İlişkin ModellemeYöntemi Doktora Tezi

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günlerinde sunulan poster bildiri, Bursa, Turkey, 11 - 12 November 2014

Endüstriyel Binalarda Duman Tahliye Sistemleri

Tüyak Yangın ve Güvenlik Sempozyumu 2013, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2013 Creative Commons License

Where is the Architect Before an Earthquake During an Earthquake After an Earthquake

XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul, Cities: Grand Bazaar of Architectures, İstanbul, Turkey, 03 July 2005, pp.425 Creative Commons License