Hastanelerdeki Risk FaktörününTanımlanması


Creative Commons License

Şimşek Z. , Akıncıtürk E. N.

Yangın ve Güvenlik, no.172, pp.70-74, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Yangın ve Güvenlik
  • Page Numbers: pp.70-74

Abstract

Her yapıda olduğu gibi

sağlık yapıları da yangın

riskleri ile karşı karşıyadır.

Fakat bu riskler diğer

yapılara oranla farklılık

taşımaktadır. Yangın

çıkmasının önlenmesi,

kontrol altına alınarak

yayılmasının engellenmesi

veya bu risklerin belirlenerek

ortadan kaldırılması gerekli

önlemlerin alınmasına

bağlıdır. Bu amaçla sağlık

yapılarında oluşan yangın

riskini belirleyerek yangın

riski yüksek mekânlar

tespit edilmiştir. Risklerin

tespit edilmesi, tehlikenin

tanımlanması, risk altındaki

kullanıcıların belirlenmesi,

tehlikenin ortadan

kaldırılması ve kontrol altına

alınması aşamalarının bir

arada başarılı bir şekilde

gerçekleştirilmesini kapsar.

Ayrıca bu mekanlarda

meydana gelen yangınların

nedenlerinin ortaya

çıkarılması, tutuşmanın

engellenerek yangın

oluşmasının önlenmesini

sağlayacak ilk basamağını

oluşturur.