Mimarların, Tasarım Ve Uygulama Aşamalarında, Yangın Güvenliği Ve Yangın Yönetmeliklerinin Uygulanması Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar


Creative Commons License

Şimşek Z.

Socıal Scıence Development Journal, vol.18, no.5, pp.1-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 5
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Socıal Scıence Development Journal
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Yangın güvenliği, projelendirme aşamasında bir arada düşünülmeli, uygulama aşamasında da göz ardı edilmemeli, tasarım ile bütün olarak değerlendirilmelidir. Binaların yangında korunması hakkındaki yönetmelik bu konuda yol gösterici en temel rehberdir. Yangın güvenliği ile ilgili önlemlerin alınabilmesi için mimarların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları ve yönetmeliği doğru yorumlayabilmeleri gerekmektedir. Her bir proje yangın güvenliği açısında farklı bir yorum ve problem sunmaktadır. Yangın güvenliğinin projelerde yeteri düzeyde sorgulanabilmesi için mimarların bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları beklenmektedir.

Çalışmada, mimarların yangın güvenliği konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarının belirlenmesi ve yangın yönetmeliğinin eksik noktalarının tespit edilmesi, tasarım, uygulama aşamalarında yangın güvenliği konusunda karıştıkları zorlukların belirlenerek, önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Bursa ilinde mimarlar odasına kayıtlı kamu dışında 152 mimara 4 aşamalı anket düzenlenmiştir. Anket, yangın yönetmeliğinin maddeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Proje aşamasında alınması gereken önlemlerin uygulama sırasında göz edilmesi, özellikle malzeme seçimleri ve uygulamasına yönelik maddelerin bulunmaması bu konularda proje ve uygulama aşamalarında denetim ve yaptırımların olmaması temel problemler olarak belirlenmiştir.