Tarihi Yapılarda Yangın Güvenliği: Örnek Bir Yapı Üzerinden Yangın Güvenliğinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Şimşek Z.

Socıal Scıence Development Journal, vol.21, no.5, pp.15-29, 2020 (Peer-Reviewed Journal)