Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Edhem Rahimoğlu ve Lobnor Ağzı

Türkologiya , no.3, pp.36-53, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunları

Yeni Türkiye Dergisi , vol.54, no.54, pp.2686-2696, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Öğrencilik Bağlamında Kültürel Etkileşim (Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği)

XXI International Scientific and Practical Conference «Actual Priorities of Modern Science, Education and Practice» 31 Mayıs-03 Haziran 2022, Paris/Fransa, France, 31 May 2022, pp.497-491

Пословицы в этнопедагогике турок ахыска

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием ”Развитие образования в полиэтническом регионе”, Kırım, Russia, 23 - 24 October 2020

Интеграция студентов в образовательное пространство - проблемы и перспективы

Международная научно-практическая конференция ”Профессионализм педагога: психолого-педагогическое сопровождениие успешной карьеры”, Yala, Thailand, 21 - 23 October 2020

Ahıska Ağzındaki Zarf-Fiil Eklerinin Durumu

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 21 - 23 October 2020

Ahıska Ağzında Kıpçak Türkçesinin İzleri

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu, 28 - 29 August 2020

Ahıska Türk Ağzında Özbek Türkçesinin İzleri

”Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” Uluslararası Sempozyumu, 16 - 17 November 2019

Ahıska Romanında 1944 Sürgünü

Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şölenleri 2/ Ahıska Türkleri, Bursa, Turkey, 11 March 2019, pp.212-219

Ahıska Türkleri Üzerine Başlıca Yayınlar Bibliyografyası

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri, 11 March 2019

Ahıska Vatan Davamızın Yılmaz Savunucusu Yunus Zeyrek ve “Bizim Ahıska” Dergisi

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri, 11 March 2019

Ahıska Türk Ağzında Deyimler

“Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” Uluslararası Sempozyumu, 16 - 17 November 2019

Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Mankurtlaşmaya Karşı Dil Bilinci

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 5/ Cengiz Dağcı, 5 - 06 November 2018 Sustainable Development

Kazakistan’da Türkiye Türkçesi Öğretimi

1. Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.111-116

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göçü ve Neticeleri

Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 7 - 09 May 2018

Cengiz Aytmatov’un ”Beyaz Gemi” adlı Eserindeki Etnopedagojik Unsurlar

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri, 27 - 28 November 2017

XX. Yüzyıl Başında Uygur Aydınlarının Milli Demokratik Mücadelesi

Uygur Medeniyeti Araştırmaları Kongresi, Turkey, 11 - 12 November 2017

Ahıska’da Kalan Türkçe

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11 - 13 May 2017

Ahıska Türklerinin Atasözlerindeki Sosyo-Kültürel Değerler

1. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, 9 - 11 October 2017

Ahıska Ağzındaki Eskicil (Arkaik) Kelimeler Üzerine

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22 - 26 May 2017

Azerbaycan Eğitim Tarihinde Nesip Yusufbeyli’xxnin Etkisi

1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 November - 05 May 2017

Kültür Değişimi Bağlamında Ahıska Türklerinin Ağzı

II. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Kazakhstan, 20 - 22 May 2015

Türkiye Türkçesi Ağız Haritasında Ahıskalı Türklerin Yeri ve Önemi Üzerine

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.107-118

Nesip Yusufbeyli’xxnin Mektuplarında İsmail Gaspıralı

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 1/ İsmail Gaspıralı, 11 - 12 December 2014, pp.279-283

Ahıskalı Türklerde Dilin Önemi ve Yazı Dili Sorunu

Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu, 14 - 15 April 2014

Sovyetler Sonrasında Ahıskalılarda Yazı Dili Sorunu

Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Uluslararası Sempozyumu, 14 - 16 November 2014

Ahıskalılarda Yaşanan Türkçe

Tarihte Ahıska Türkleri Sorunu: Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Sempozyumu, 14 - 15 November 2014

Vanishing Meskhetian Turkish

Загроженi Мови. Кримськотатарська та iншi тюркськi мови в Украiнi, 26 - 27 May 2014

Ahıska Türk Edebiyatının Oluşumunda Yaşanan Dil Sorunları

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, pp.993-997

Ahıska Türklerinin Kültür ve Dil Değişimi Üzerine

Ahıska Türklerinin Geleceği Hakkında Yeni Vizyonlar, Turkey, 11 - 12 April 2013

Bursa Uludağ Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Dilsel Farkındalık Durumu Üzerine

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, 3 - 05 May 2013

Mircevat Ahıskalı’nın Şiirlerinde Yunus Emre’nin İzleri

Yaşayan Yunus Emre” Beynelhalk elmi konfransı, 09 November 2013, pp.50-60

Туркменская архитектура города Бурсы

“Thousan-Year Sources of Building Culture of Turkmenistan” International Scientific Conference, 13 - 14 November 2013

E. R. Tenişev Zamanımızın Büyük Türkoloğudur

Uluslararası III. Tatarların Tarihi Mirası Konferansı, 6 - 11 October 2013

Ahıska Türk Edebiyatı

Uluslararası Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatları Paneli ve Şiir Şöleni, 23 - 28 May 2013, pp.11-24

Avrasya’da Ortak Dil Kitapları Üzerine

Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15 - 17 May 2013

Bahtiyar Vahabzade ve Ortak Türkçe Meseleleri

I. Uluslararası Bahtiyar Vahabzade Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 December 2012, pp.273-277

Çocukların Milli Ruh ve Vatanseverlik Eğitimi Bağlamında Mehmet Akif Ersoy un Şiirlerinin Rolü

Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavit Uluslararası Azerbaycan Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 15 - 19 May 2013, pp.244-248

Batı Edebiyatında Dilsel Determinizm

(38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.105-126

Ahıska Ağzının Sosyo-Lengüistik Özellikleri

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19 - 22 December 2012

Тенишевская школа в Тюркологии

Международный тюркологический симпозиум, посвященный 90-летию со дня рождения всемирно известного тюрколога, академика, доктора филологических наук, профессора Эдхема Рахимовича Тенишева, 15 April - 15 November 2011

Ahıskalı Türklerde El Sanatları

Uluslararası Geleneksel El Sanatı Ustaları Sempozyumu, 13 - 15 October 2011

Bursa ya Göç Etmiş Ahıskalı Türklerin Kültürel Faaliyetleri

Kaşgar’xxdan Endülüs’xxe Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları 2011/Bursa Şehrengizi, Bursa, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.233-241 Sustainable Development

Türkçe Öğretiminde Semantik Saha Çalışmaları

9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12 - 14 May 2011

Роль Е. Р. Тенишева в истории развития тюркологии в россии

Всероссийская научно-практическая конференция “Проблемы филологии народов Поволжья, Russia, 7 - 09 April 2011

Lobnor ve Lobnor Ağzı Araştırmalarına Genel Bir Bakış

38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.53-70

Ahıska Türklerinde Halı Kültürü

Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları (Kilim, Cicim, Zili, Sumak) Sempozyumu, 1 - 04 November 2010

Rus Türkolojisinde Edebî Diller Meselesinin Ortaya Konuluşu ve İşlenişi

Uluslararası Türk Dilinin ve Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7 - 09 October 2010

Rusya’da Türkoloji Araştırmaları Üzerine (1965-2010)

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19 - 25 April 2010

О русских заимствованиях в литератутном турецком языке (O russkih zaimstvovaniyah v literaturnom turetskom yazıke)

IV. Международный конгресс исследователей русского языка, ”Русский язык: исторические судьбы и современность”. Москва филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Moskva, Russia, 20 - 23 March 2010, pp.635

Yunus Emre nin Lirizminde Kategori Sembol Olarak Müzik

I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu-2008 “Her Yönüyle Yunus Emre”, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.280-284

Translation as Dialogue of Two Cultures

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, 8 - 11 October 2009

Ahıska Türk Folklorunda İstanbul

Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5 - 10 October 2009

О тюркских заимствованиях в осетинском языке (O türkskih zaimstvovaniyah v osetinskom yazıke)

Теоретические и методические проблемы национально-русского двуязычия, РФИ, Материалы международной научно-практической конференции, Mahackala, Russia, 27 - 28 May 2009, pp.42-46

Lobnor Ağzında Görülen Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri

Türk Dil Kurumu VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 October 2008

Kuzey Osetya Yer Adlarında Türkçenin İzleri

Türk Dil Kurumu VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 October 2008

Ahıska Türklerinde Anlatılan Nasrettin Hoca Fıkralarının Anadolu’daki Benzerleri ile Karşılaştırılması

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak” Konulu Uluslararası Sempozyumu, 8 - 09 May 2008

Türkiye ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Evlilik Adetlerinde Görülen Kültür Değişmeleri

V. Uluslararası Folklor Konferansı, Baku, Azerbaijan, 17 - 21 October 2007, pp.395-397 Sustainable Development

Geçmişten Günümüze Ahıska Türkleri ve Kültür Değişmeleri

IV. Uluslararası Folklor Konferansı, 1 - 03 November 2006

Lobnor Bilmeceleri Üzerine

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 26 - 30 June 2006

Ahıskalı Türklerin Dünü ve Bugünü

1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9 - 15 April 2006

Books & Book Chapters

Ahiska Riddles

in: Turkish World Riddles, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Elginkan Vakfı Kitabevi, İstanbul, pp.121-134, 2021

“Yurdunu Kaybeden Adam Cengiz Dağcı’nın Hatıralarında Kaybolmak

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.91-104, 2019 Sustainable Development

Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Mankurtlaştırmaya Karşı Dil Bilinci

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, BENGÜ, Ankara, pp.125-134, 2019 Sustainable Development

Lobnor Halk Masalı ‘Avcılar’ Masalında Etnopedagojik Değerler

in: Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı, Raile Abdulvahit Kaşgarlı, Editor, Kesit Yayınları, pp.183-195, 2018

LOBNOR AĞZI

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2013

Meskhetian Dialect from Sociolinguistic Perspective

in: The Science and Education at the Beginning of the 21 st Century in Turkey, Aleksandır Drujinin, Zdravka Kostova, Igor Sharuho, Emin Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.875-882, 2013

ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2008

Metrics

Publication

107

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals