Assoc. Prof.MİNARA ALİYEVA ÇINAR


EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Türkçe Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

103

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1997 - 2005

1997 - 2005

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri (Dr), Turkey

1997 - 1999

1997 - 1999

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Lehçeleri (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Lobnor ağzı üzerinde bir inceleme

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

1999

Postgraduate

Abdulhaluk Uygur`un şiirlerinin dili

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

Russian

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ANLAMA TEKNİKLERİ II: DİNLEME EĞİTİMİ

Postgraduate

Postgraduate

Tez Danışmanlığı I

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi ve Uygulamaları I

Undergraduate

Undergraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Türkçe Söz Dizimi

Postgraduate

Postgraduate

Tez Danışmanlığı III

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi ve Uygulamaları II

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili 1

Undergraduate

Undergraduate

Tez Danışmanlığı IV

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Tez Danışmanlığı II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili Tarihi ve Metinleri

Postgraduate

Postgraduate

YABANCI DİL OLARAK DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI I

Undergraduate

Undergraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Doctorate

Doctorate

Türkiye Türkçesi Sözcük Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİL TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİLİ TARİHİ VE METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİLBİGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ

Postgraduate

Postgraduate

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI II

Postgraduate

Postgraduate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇENİN TARİHİ METİN İNCELEMELERİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Travel Notes of an Artvin Citizen: Ahiska and To Batumi

ALİYEVA ÇINAR M.

MILLI FOLKLOR, no.131, pp.245-248, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2011

2011

Rus Türkolojisinde Dil Öğretimi ve Eğitimi Meselesi Üzerine 1965 2011

ALİYEVA ÇINAR M.

Turkish Studies, pp.1101-1110, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Edhem Rahimoğlu ve Lobnor Ağzı

Aliyeva Çınar M.

Türkologiya, no.3, pp.36-53, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE FOLKTALES COMPILED BY ÂŞIK ŞEVKİ HALICI

Aliyeva Çınar M.

IJHAR International Journal of Humanities and art Researches, Published: Proffesor Dr. Şeref Kara Spesial Issue Volume, vol.4, no.3, pp.84-93, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

THE ROLE OF NESİP YUSUFBEYLİ IN THE EDUCATION SYSTEM OF AZERBAIJAN

Aliyeva Çınar M.

Türk Yurdu Dergisi, vol.108, no.384, pp.50-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

MIRSULTAN OSMANOV, A LINGUIST OF UIGUR ORIGIN and LOBNOR DIALECT

Aliyeva Çınar M.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.10, pp.55-66, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

"JADIDISM THOUGHT IN ABDULHALÛK UYGUR"

Aliyeva Çınar M.

TURAN SAM Dergisi, vol.9, pp.224-230, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Dil-Tarih-Kültür Etkileşimi Bağlamında Ahıska Türklerinin Ağzı

Aliyeva Çınar M.

Yeni Türkiye Dergisi, vol.78, pp.350-359, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Az Konuşurlu Bir Dil Lobnor ve Lobnorlular

Aliyeva Çınar M.

Tehlikedeki Diller Dergisi, vol.3, no.3, pp.187-209, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunları

Aliyeva Çınar M.

Yeni Türkiye Dergisi, vol.54, no.54, pp.2686-2696, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Ahıska Türklerinde Halı Kültürü

ALİYEVA ÇINAR M.

Arış, pp.16-25, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Dil Ölümü ve Ahıska Ağzı

Aliyeva Çınar M.

Tehlikedeki Diller Dergisi, vol.000, no.0, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Çağdaş Türkbiliminde Yeniden Yapılanma Şartları Üzerine

NERİMANOĞLU K. V. , ALİYEVA ÇINAR M.

Halıkaralık Katınastar seriyası, Gılımi Jurnal, L. N. Gumilev atındagı Yeuraziya ulttık universitetinin HABARŞISI, No 3-4, (Bilim Dergisi, Uluslar arası İlişkiler Serisi, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi), pp.135-142, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

E R Tenişev in Türk Edebî Dilleri Tarihinin Kuramı Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

Turkish Studies, pp.1101-1110, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Единый тюркский коммуникативный язык: реальность или иллюзия (Yedinıy türkskiy kommunikativnıy yazık: İllüziya ili real’nost’)

ALİYEVA ÇINAR M.

Halıkaralık Katınastar seriyası, Gılımi Jurnal, L. N. Gumilev atındagı Yeuraziya ulttık universitetinin HABARŞISI, No 3-4, (Bilim Dergisi, Uluslar arası İlişkiler Serisi, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi), pp.142-151, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Ahıska Türklerinde Kişi Adları

ALİYEVA ÇINAR M.

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.16, pp.167-185, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Rus Sözlükbilimine Genel Bir Bakış

ALİYEVA ÇINAR M.

Turkish Studies, pp.467-480, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Tasnif Denemesi

ALİYEVA ÇINAR M.

Turkish Studies, pp.364-382, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Lobnor tapmacalarının mövzusu ve strukturu

ALİYEVA ÇINAR M.

İpek Yolu, no.2, pp.90-94, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları

ALİYEVA ÇINAR M.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.357-367, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Lobnor Ağzındaki Moğolca Kelimeler Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

Bal-Tam Türklük Bilgisi, no.7, pp.78-100, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Lobnor Ağzındaki Uygur ve Kırgız Türkçesinin Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.175-179, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Abdulhaluk Uygur un Çağdaş Uygur Edebiyatındaki Yeri ve Önemi

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.185-197, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Ahıska Türklerinin Ağzında Atasözleri

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.585-590, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Ahıska Türklerinin Halk Takvimi Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.134-139, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Пословицы в этнопедагогике турок ахыска

ALİYEVA ÇINAR M.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием ”Развитие образования в полиэтническом регионе”, Kırım, Russia, 23 - 24 October 2020

2020

2020

Ahıska Ağzındaki Zarf-Fiil Eklerinin Durumu

ALİYEVA ÇINAR M.

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 21 - 23 October 2020

2020

2020

Интеграция студентов в образовательное пространство - проблемы и перспективы

ALİYEVA ÇINAR M.

Международная научно-практическая конференция ”Профессионализм педагога: психолого-педагогическое сопровождениие успешной карьеры”, Yala, Thailand, 21 - 23 October 2020

2020

2020

Ahıska Ağzında Kıpçak Türkçesinin İzleri

ALİYEVA ÇINAR M.

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu, 28 - 29 August 2020

2019

2019

Ahıska Türk Ağzında Özbek Türkçesinin İzleri

ALİYEVA ÇINAR M., Karayeva S.

”Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” Uluslararası Sempozyumu, 16 - 17 November 2019

2019

2019

Ahıska Romanında 1944 Sürgünü

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şölenleri 2/ Ahıska Türkleri, Bursa, Turkey, 11 March 2019, pp.212-219

2019

2019

Ahıska Vatan Davamızın Yılmaz Savunucusu Yunus Zeyrek ve “Bizim Ahıska” Dergisi

ALİYEVA ÇINAR M.

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri, 11 March 2019

2019

2019

Ahıska Türkleri Üzerine Başlıca Yayınlar Bibliyografyası

URAVELLİ O., ALİYEVA ÇINAR M.

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri, 11 March 2019

2019

2019

Ahıska Türk Ağzında Deyimler

ALİYEVA ÇINAR M.

“Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” Uluslararası Sempozyumu, 16 - 17 November 2019

2018

2018

Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Mankurtlaşmaya Karşı Dil Bilinci

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 5/ Cengiz Dağcı, 5 - 06 November 2018 Sustainable Development

2017

2017

Kazakistan’da Türkiye Türkçesi Öğretimi

ALİYEVA ÇINAR M.

1. Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.111-116

2018

2018

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göçü ve Neticeleri

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 7 - 09 May 2018

2017

2017

Cengiz Aytmatov’un ”Beyaz Gemi” adlı Eserindeki Etnopedagojik Unsurlar

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri, 27 - 28 November 2017

2017

2017

XX. Yüzyıl Başında Uygur Aydınlarının Milli Demokratik Mücadelesi

ALİYEVA ÇINAR M.

Uygur Medeniyeti Araştırmaları Kongresi, Turkey, 11 - 12 November 2017

2017

2017

Ahıska’da Kalan Türkçe

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11 - 13 May 2017

2017

2017

Ahıska Türklerinin Atasözlerindeki Sosyo-Kültürel Değerler

ALİYEVA ÇINAR M.

1. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, 9 - 11 October 2017

2017

2017

Ahıska Ağzındaki Eskicil (Arkaik) Kelimeler Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22 - 26 May 2017

2017

2017

Azerbaycan Eğitim Tarihinde Nesip Yusufbeyli’xxnin Etkisi

ALİYEVA ÇINAR M.

1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 November - 05 May 2017

2015

2015

Kültür Değişimi Bağlamında Ahıska Türklerinin Ağzı

ALİYEVA ÇINAR M.

II. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Kazakhstan, 20 - 22 May 2015

2014

2014

Türkiye Türkçesi Ağız Haritasında Ahıskalı Türklerin Yeri ve Önemi Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.107-118

2014

2014

Nesip Yusufbeyli’xxnin Mektuplarında İsmail Gaspıralı

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 1/ İsmail Gaspıralı, 11 - 12 December 2014, pp.279-283

2014

2014

Ahıskalı Türklerde Dilin Önemi ve Yazı Dili Sorunu

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu, 14 - 15 April 2014

2014

2014

Sovyetler Sonrasında Ahıskalılarda Yazı Dili Sorunu

ALİYEVA ÇINAR M.

Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Uluslararası Sempozyumu, 14 - 16 November 2014

2014

2014

Ahıskalılarda Yaşanan Türkçe

ALİYEVA ÇINAR M.

Tarihte Ahıska Türkleri Sorunu: Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Sempozyumu, 14 - 15 November 2014

2014

2014

Vanishing Meskhetian Turkish

ALİYEVA ÇINAR M.

Загроженi Мови. Кримськотатарська та iншi тюркськi мови в Украiнi, 26 - 27 May 2014

2013

2013

Ahıska Türk Edebiyatının Oluşumunda Yaşanan Dil Sorunları

ALİYEVA ÇINAR M.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, pp.993-997

2013

2013

Ahıska Türklerinin Kültür ve Dil Değişimi Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

Ahıska Türklerinin Geleceği Hakkında Yeni Vizyonlar, Turkey, 11 - 12 April 2013

2013

2013

Bursa Uludağ Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Dilsel Farkındalık Durumu Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, 3 - 05 May 2013

2013

2013

Mircevat Ahıskalı’nın Şiirlerinde Yunus Emre’nin İzleri

ALİYEVA ÇINAR M.

Yaşayan Yunus Emre” Beynelhalk elmi konfransı, 09 November 2013, pp.50-60

2013

2013

Туркменская архитектура города Бурсы

ALİYEVA ÇINAR M.

“Thousan-Year Sources of Building Culture of Turkmenistan” International Scientific Conference, 13 - 14 November 2013

2013

2013

E. R. Tenişev Zamanımızın Büyük Türkoloğudur

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası III. Tatarların Tarihi Mirası Konferansı, 6 - 11 October 2013

2013

2013

Ahıska Türk Edebiyatı

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatları Paneli ve Şiir Şöleni, 23 - 28 May 2013, pp.11-24

2013

2013

Avrasya’da Ortak Dil Kitapları Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15 - 17 May 2013

2013

2013

Çocukların Milli Ruh ve Vatanseverlik Eğitimi Bağlamında Mehmet Akif Ersoy un Şiirlerinin Rolü

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavit Uluslararası Azerbaycan Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 15 - 19 May 2013, pp.244-248

2012

2012

Bahtiyar Vahabzade ve Ortak Türkçe Meseleleri

ALİYEVA ÇINAR M.

I. Uluslararası Bahtiyar Vahabzade Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 December 2012, pp.273-277

2007

2007

Batı Edebiyatında Dilsel Determinizm

ALYAZ Y., ALİYEVA ÇINAR M.

(38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.105-126

2012

2012

Ahıska Ağzının Sosyo-Lengüistik Özellikleri

ALİYEVA ÇINAR M.

5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19 - 22 December 2012

2011

2011

Тенишевская школа в Тюркологии

ALİYEVA ÇINAR M.

Международный тюркологический симпозиум, посвященный 90-летию со дня рождения всемирно известного тюрколога, академика, доктора филологических наук, профессора Эдхема Рахимовича Тенишева, 15 April - 15 November 2011

2011

2011

Ahıskalı Türklerde El Sanatları

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Geleneksel El Sanatı Ustaları Sempozyumu, 13 - 15 October 2011

2011

2011

Bursa ya Göç Etmiş Ahıskalı Türklerin Kültürel Faaliyetleri

ALİYEVA ÇINAR M.

Kaşgar’xxdan Endülüs’xxe Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları 2011/Bursa Şehrengizi, Bursa, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.233-241 Sustainable Development

2011

2011

Türkçe Öğretiminde Semantik Saha Çalışmaları

ALİYEVA ÇINAR M.

9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, 12 - 14 May 2011

2011

2011

Роль Е. Р. Тенишева в истории развития тюркологии в россии

ALİYEVA ÇINAR M.

Всероссийская научно-практическая конференция “Проблемы филологии народов Поволжья, Russia, 7 - 09 April 2011

2007

2007

Lobnor ve Lobnor Ağzı Araştırmalarına Genel Bir Bakış

ALİYEVA ÇINAR M.

38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.53-70

2010

2010

Ahıska Türklerinde Halı Kültürü

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları (Kilim, Cicim, Zili, Sumak) Sempozyumu, 1 - 04 November 2010

2010

2010

Rus Türkolojisinde Edebî Diller Meselesinin Ortaya Konuluşu ve İşlenişi

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Türk Dilinin ve Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7 - 09 October 2010

2010

2010

Yunus Emre’nin Dil Sözlüğü”nün Oluşturma Prensipleri Üzerine

Besolova E., ALİYEVA ÇINAR M.

X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Şöleni, 6 - 08 May 2010

2010

2010

Rusya’da Türkoloji Araştırmaları Üzerine (1965-2010)

ALİYEVA ÇINAR M.

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19 - 25 April 2010

2010

2010

О русских заимствованиях в литератутном турецком языке (O russkih zaimstvovaniyah v literaturnom turetskom yazıke)

ALİYEVA ÇINAR M.

IV. Международный конгресс исследователей русского языка, ”Русский язык: исторические судьбы и современность”. Москва филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Moskva, Russia, 20 - 23 March 2010, pp.635

2008

2008

Yunus Emre nin Lirizminde Kategori Sembol Olarak Müzik

BESOLOVA E., ALİYEVA ÇINAR M.

I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu-2008 “Her Yönüyle Yunus Emre”, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.280-284

2009

2009

Translation as Dialogue of Two Cultures

Besolova E., ALİYEVA ÇINAR M.

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, 8 - 11 October 2009

2009

2009

Ahıska Türk Folklorunda İstanbul

ALİYEVA ÇINAR M.

Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5 - 10 October 2009

2009

2009

О тюркских заимствованиях в осетинском языке (O türkskih zaimstvovaniyah v osetinskom yazıke)

ALİYEVA ÇINAR M.

Теоретические и методические проблемы национально-русского двуязычия, РФИ, Материалы международной научно-практической конференции, Mahackala, Russia, 27 - 28 May 2009, pp.42-46

2008

2008

Lobnor Ağzında Görülen Ünlü ve Ünsüz Değişmeleri

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dil Kurumu VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 October 2008

2008

2008

Kuzey Osetya Yer Adlarında Türkçenin İzleri

Besolova E., ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dil Kurumu VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 25 October 2008

2008

2008

Ahıska Türklerinde Anlatılan Nasrettin Hoca Fıkralarının Anadolu’daki Benzerleri ile Karşılaştırılması

ALİYEVA ÇINAR M.

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak” Konulu Uluslararası Sempozyumu, 8 - 09 May 2008

2007

2007

Türkiye ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Evlilik Adetlerinde Görülen Kültür Değişmeleri

ALİYEVA ÇINAR M.

V. Uluslararası Folklor Konferansı, Baku, Azerbaijan, 17 - 21 October 2007, pp.395-397 Sustainable Development

2006

2006

Geçmişten Günümüze Ahıska Türkleri ve Kültür Değişmeleri

ALİYEVA ÇINAR M.

IV. Uluslararası Folklor Konferansı, 1 - 03 November 2006

2006

2006

Lobnor Bilmeceleri Üzerine

ALİYEVA ÇINAR M.

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 26 - 30 June 2006

2006

2006

Ahıskalı Türklerin Dünü ve Bugünü

ALİYEVA ÇINAR M.

1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9 - 15 April 2006

Books & Book Chapters

2020

2020

Eski Türkçe Sözlük

Bayat F., ALİYEVA ÇINAR M.

Ötüken Neşriyat, 2020

2019

2019

“Yurdunu Kaybeden Adam Cengiz Dağcı’nın Hatıralarında Kaybolmak

SİNAR UĞURLU A., ERDAL K., DUYMAZ A., YILMAZ B., ENERGİN A., ALYILMAZ C., et al.

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.91-104, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Mankurtlaştırmaya Karşı Dil Bilinci

ALİYEVA ÇINAR M., ERDAL K., ŞAHİN H., SINAR UĞURLU A.

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, BENGÜ, Ankara, pp.125-134, 2019 Sustainable Development

2018

2018

Lobnor Halk Masalı ‘Avcılar’ Masalında Etnopedagojik Değerler

ALİYEVA ÇINAR M.

in: Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı, Raile Abdulvahit Kaşgarlı, Editor, Kesit Yayınları, pp.183-195, 2018

2013

2013

LOBNOR AĞZI

ALİYEVA ÇINAR M.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2013

2013

2013

Meskhetian Dialect from Sociolinguistic Perspective

ALİYEVA ÇINAR M.

in: The Science and Education at the Beginning of the 21 st Century in Turkey, Aleksandır Drujinin, Zdravka Kostova, Igor Sharuho, Emin Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.875-882, 2013

2008

2008

ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK

BAYAT F., ALİYEVA ÇINAR M.

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2008