Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of environmental impacts of broiler farms using different indicators

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

COMPARISON OF CARBON FOOTPRINTS OF DIFFERENT LIVESTOCK OPERATIONS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, pp.4043-4051, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Mineral composition and technological properties of einkorn wheat as affected by storage conditions

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.44, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Modelling of pollutant gas dispersion from dairy cattle barns

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.34, no.1, pp.177-190, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ammonia and Carbon Dioxide Emissions from a Laying Hen House under Summer Conditions in Bursa Region of Turkey

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.21, no.6, pp.2067-2073, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determination of Enteric Methane Emissions from Cattle Production by Using Tier-2 Method

Journal of Biological & Environmental Science, vol.15, no.43, pp.1-9, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, pp.1250-1257, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ecovillage Design and Applicability to Akçalar District of Bursa

Journal of Biological and Environmental Sciences, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Broyler Kümeslerinde Çalışan İşçilerin Amonyak Maruziyetlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.255-263, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel yerleşim alanlarında çevresel gürültünün belirlenmesi: Bursa Dikkaldırım Mahallesi örneği

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.792-804, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.847-856, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.26, no.1, pp.15-28, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Treatment of Ammonia from Animal Barns by Using Biofilter

Journal of Biological and Environmental Science, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bakü İlinde Faaliyet Gösteren Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Değerlendirilmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.237-253, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarlada Sanayi Domatesi Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkilerinin Yaşam DöngüsüDeğerlendirme Yöntemi ile Belirlenmesi

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.287-295, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antalya Demre ilçesinde faaliyet gösteren seraların yapısal özellikleri üzerine bir araştırma

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.33, no.2, pp.267-274, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Structural and Technical Properties of Some Dairy Cattle Operations in Kütahya

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.275-286, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa Bölgesinde Faaliyet Gösteren Üç Adet Broyler İşletmesinin Karbon Ayak İzinin Tahminlenmesi

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.224-230, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması:Bursa Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.240-248, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ammonia and Carbon Dioxide Concentrations in a Sheep Barn

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.20, no.3, pp.218-226, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bir Süt Sığırı İşletmesinin Karbon Ayak İzinin Tahminlenmesi: Bursa Örneği

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.34, pp.134-142, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa Bölgesindeki Bitkisel Atık Yağların Değerlendirilme Potansiyellerinin Beli

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.34, pp.159-164, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.121-126

III. International Agricultural, Biological & Life Science Conferences, Edirne, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.115-120 Sustainable Development

Efficiency Assessment of Indoor Environmental Conditions in aBroiler House Using Temperature-Humidity Index

Third International Mediterranean Congress on NaturalSciences, Health Sciences and Engineering, 18 - 20 June 2019

Particulate Matter Concentrations in Summer Season in aBroiler House

Third International Mediterranean Natural Sciences, HealthSciences and Engineering Congress, 18 - 20 June 2019

Ammonia Emissions from a Broiler House in WinterSeason

8th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx19), 26 - 29 August 2019

Evaluation of Environmental Sustainability of an Egg ProductionSystem: The Case of Bursa

6th International Conference on Sustainable Agriculture Environment, Konya, Turkey, 3 - 05 October 2019 Sustainable Development

A Research on the Use of Rainwater in the Faculty of Agriculture of Uludag University in Bursa: Rainwater Harvesting

6th International Conference on Sustainable Agriculture Environment, Konya, Turkey, 3 - 05 October 2019 Sustainable Development

Analysis of Carbon Footprint Calculated from Emissions in ASheep Barn Operated in Bursa Region

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation Systems, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018 Sustainable Development

EVALUATION OF VEGETABLE WASTE OILS IN VARIOUS COUNTRIES

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 14 - 16 August 2017

Particulate Matter Emissions from Dairy Cattle Barns in Winter Season

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 14 - 16 August 2017

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemleri

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.520-525 Sustainable Development

Güneş Enerjisi Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemleri ile Soğuk Depo Uygulamaları

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 September - 24 October 2017, vol.1, pp.182-189

NOISE LEVEL IN A DISTRICT OF BURSA

International Science and Technology Conference, 17 - 19 July 2017

PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM LAYING HENSHOUSES IN SUMMER SEASON

International Science and Technology Conference, 17 - 19 July 2017

Volatile Organic Compounds Emissions from Animal Barns

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Determination of Global Warming Potential of Livestock ManureProduction in Bursa Region

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017 Sustainable Development

Determination of occupational exposure to ammonia in winter season for workers in broiler houses

III. International Conference on Engineering and Natural Science, 3 - 07 May 2017

Determination of Noise Pollution in an Urban Park of Bursa

III. International Conference on Engineering and Natural Science, 3 - 07 May 2017

Particulate Matter Emissions from Three Broiler Houses in Summer Season

III.International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3 - 07 May 2017

Effects of Climate Change on Animal Production

1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES(IBCESS, 31 August - 03 September 2016 Sustainable Development

AMMONIA EMISSIONS IN FOUR TURKISH SHEEP BARNS INAUTUMN SEASON

1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES(IBCESS, 31 August - 03 September 2016

Bursa İli Nilüfer Bölgesindeki Geleneksel Koyun Ağıllarının Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri

ODRYSES'TEN NİLÜFER'E ULUSLARARASI NİLÜFER SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.843-855

Future Trends of Global Warming in Terms of Heat Stress in Dairy Cattle Case Of Aydın Turkey

27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.50 Sustainable Development

Future Trends of Global Warming in Terms of Dairy Cattle Case of Aydın Turkey

27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, 26 - 27 September 2016 Sustainable Development

Pollutant Gas Emissions from Poultry Houses

4th. International Congress on Agricultural Sciences,Food and Environment (ICAFE2016), 9 - 11 September 2016

Occupational Exposure to Ammonia in Summer Season for Sheep Barn Workers

8.International Conference of Occupational Safety&Health, 8 - 11 May 2016

Ammonia concentrations in four Turkish sheep barns inwinter season

26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015

Winter Emissions of Pollutant Gases from Four Turkish Sheep Barns

2015 ASABE Annual International Meeting, New Orleans, Louisiana, United States Of America, 26 - 29 July 2015

Determination of Greenhouse Gas Emissions from Animal Wellded and Studies on Effects

International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Turkey, 22 - 25 September 2014, vol.1, pp.74 Sustainable Development

Hayvansal Üretim Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar

International Mesopotomia Agricultural Congress/IMAC2014, Diyarbakır, Turkey, 22 - 25 September 2014

İklim Değişikliğinin Hayvancılık Üzerine Etkileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve AR-GE GÜNLERİ, Turkey, 11 - 13 November 2014

Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Koku Dağılımının Modellenmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve AR-GE GÜNLERİ, Turkey, 11 - 13 November 2014 Sustainable Development

Hayvan Barınaklarında Koku Oluşumu Ölçümü ve Etkileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİIII. BİLGİLENDİRME ve AR-GE GÜNLERİ, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, vol.1, pp.268

Environmental Emissions from Broiler Houses in Bursa Turkey

Tropentag, Agricultural development within the rural-urban continuum, Stuttgart-Hohenheim, Germany, 17 - 19 September 2013

Su ve Halk Sağlığı Açısından Hayvancılığın Rolü

III. International Bursa Water Congress and Exhibition Day, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2013, pp.1205-1213 Sustainable Development

Books & Book Chapters

MITIGATION OF AMMONIA FROM LITTER BY ADDITIVES IN POULTRY HOUSES

in: Current Engineering Sciences Research, Kavak Duygu, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.103-116, 2021

Natural Ventilation in Dairy Cattle Barns

in: Engineering Sciences New Trends, Concepts and Research, Halil İbrahim Kurt, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.67-79, 2021

Mitigation of Ammonia From Litter by Additives in Poultry Houses

in: Current Engineering Sciences Research, Kavak, Duygu, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.103-117, 2021

Environmental Sustainability in Livestock Farms

in: AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES, Prof. Dr. Birhan KUNTER, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.73-92, 2020

THE PREVENTING STRATEGIES FOR GAS AND PARTICULATEMATTER EMISSIONS FROM ANIMAL BARNS

in: ACADEMIC STUDIESIN AGRICULTURE SCIENCES-2019/2, Asst. Prof. Dr. Funda Irmak YILMAZ, Editor, IVPE, pp.30-55, 2019 Sustainable Development

SÜT SIĞIRI AHIRLARININ PLANLANMASI

Sütaş Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları No:4, 2013

Expert Reports