Hastane Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Örneği


YALILI KILIÇ M., ADALI S., KILIÇ İ.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.847-856, 2021 (Peer-Reviewed Journal)