Kentsel yerleşim alanlarında çevresel gürültünün belirlenmesi: Bursa Dikkaldırım Mahallesi örneği


YALILI KILIÇ M., KILIÇ İ., ADALI S.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.792-804, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier