SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ


Peypazar Z. B., KILIÇ İ.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.26, no.1, pp.15-28, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier