Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PALYATİF BAKIMDA SPİRİTÜEL YAKLAŞIM

I. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE PALYATİF BAKIM KONGRESİ 2022, Bursa, Turkey, 06 October 2022

Kanser Tedavi Yöntemleri (Cerrahi–Kemoterapi)

8. ULUDAĞ TIBBİ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU 2022, Bursa, Turkey, 01 July 2022

Diyaliz Hastalarının Tedavi Sürecinde Aile Desteğinin Önemi

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 03 March 2022

Hematolojik Kanser Hastalıklarında Aile Desteğinin Önemi

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyde Evde Bakım

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 03 March 2022

Kanser Hastalarında Bulantı Semptomuna Yaklaşım

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022

Teorikten Pratiğe Hemşirelik Eğitimi

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 03 March 2022

COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022

Yoğun Bakım Hastalarında Görülen Anksiyete ve Uyku Sorunları

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 2022, Bursa, Turkey, 03 March 2022

Covid 19 Pandemisinde Yaşlı Birey ve Tele Sağlık Uygulamaları

I. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi, Muş, Turkey, 21 October 2021

Kolorektal Kanserlerde Kanıt Temelli Hemşirelik Uygulamaları

3. Uluslararası 4. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi 20-22 Ekim 2021, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2021

Palliative Care for Patients with Heart Failure

5th International Congress on Nursing, 24 September 2021

Diyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Yorgunluk Ve Uyku Sorunları

11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Yaşam Kalitesi

11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

KEMOTERAPİYE BAĞLI TAT ALMA DEĞİŞİKLİĞİ

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

HEMŞİRELİK EĞİTİMİ VE STRES

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

DİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA YORGUNLUK VE UYKU SORUNLARI

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

COVİD 19 TANILI DİYABETİK HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021

Sağlık Okuryazarlığı Ve Beslenme

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

DİSLEKSİ VE SAĞLIK

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

COVİD 19 TANILI HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

DİYABETİK HASTALARDA DERİ BULGULARI

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

DİYABET VE HİPERTANSİYON

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 03 January 2021

MANTAR ZEHİRLENMELERİ

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021

AİLE PLANLAMASINDA KADININ YERİ VE ÖNEMİ

3. Uluslararası 4. İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 08 October 2020, vol.3, pp.45-54

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TYPE 2 DIABETES EDUCATION: DISTANCE EDUCATION

2. International Internal Medicine Nursing Congress, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2020

Determination of the effects of nutrition literacy on functional food consumption in nursing students

2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2020

Aile Planlamasının Önemi ve Yeri

3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 08 October 2020

Hemşirelerin Cinsel Yaşamlarının Yaşam Kalitesine Etkisi

3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL İSTANBUL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 08 October 2020

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDE İDRARYOLU ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2020

Yurtta Kalan Öğrencilerde Fast Food Tarzı Beslenmenin Yol Açabileceği Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2020

TOPLUMDA MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2020 Sustainable Development

Hayvan Yetiştiricilerinde Brusella Hastalığına İlişkin Bilgi Ve Tutumun Değerlendirilmesi

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2020

LENFÖDEMİ ÖNLEMEK Mİ? YOKSA TEDAVİ ETMEK Mİ?

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019

MEDİASTİNAL DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA VE GEBELİK

21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 25 - 27 March 2019 Sustainable Development

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019 Sustainable Development

TOPLUMDAKİ BİREYLERİN AĞRIYA İLİŞKİN TUTUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019

TOPLUMDAKİ BİREYLERİN YARA BAKIMINDA GELENEKSEL YÖNTEM KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019

KOAH’TAN KORUNMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN BESLENME VE SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİ BELİRTİLERİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019 Sustainable Development

SAĞLIKLI BİREYLERDE BÖBREK HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019

MEME KANSERİNDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019 Sustainable Development

Diyabetli Bireylerde Aile Desteği, Yaşam Kalitesi Ve Tedaviye Uyum

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25 - 27 November 2018 Sustainable Development

Olgu Sunumu: Gebelik ve Kronik Miyeloid Lösemi

I. Ankara Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 December 2018

OLGU SUNUMU: KRONİK MYELOİD LÖSEMI TEDAVISI ALTINDAGEBELİK SÜRECİNİN YÖNETİMİ

I. Ankara Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 December 2018

Diabetes and Microbiota (Diyabet ve Mikrobiyota)

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 November 2018 Sustainable Development

Approaches of Nursing Students in Determining Activity Intolerance, Fatigue and Weakness Diagnosis

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 November 2018

Okulların Fiziki Koşullarının Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Why there is a need for breast pump?

4th World Congress on Nursing, 16 - 18 April 2018

MÜZİĞİN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI: MÜZİK TERAPİ

17.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 04 April 2018

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN EPİLEPSİDE İLKYARDIM KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİNBELİRLENMESİ

17.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018

Öğrenci gözünden anne, kadın ve çalışan kadın olmak

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Türkçe web sayfalarında kadın sağlığıile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Navigatör Hemşire

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

Toplumda Cep Telefonu Kullanım Sıklığı Ve Sağlığa Etkileri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

Market Çalışanlarının Dondurulmuş Gıdalar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

İÇ HASTALIKLARINDA ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERİN DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 4 - 07 March 2018

KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL SORUNLARA YAKLAŞIM

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018 Sustainable Development

Kırılgan Yaşlı ve Hemşirelik Bakımı

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

Öğretmenlerin Mesleğe Bağlı Oluşabilecek Sağlık Sorunları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmes

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

MEME KANSERİNDE LENFÖDEM VE HEMŞİRELİK BAKIMI

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018 Sustainable Development

Etik Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerin Ders ile İlgili Beklenti ve Algılamaları

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Astımlı Çocuklarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanımı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2017

Hemşirelerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

4.Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2016

Romanların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitelerinin incelenmesi

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 April - 15 November 2016 Sustainable Development

Evaluatıon the relatıonshıp between locus of control and breast self examınatıon knowledge levels

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016

Respiratory DistressWith Breast Cancer Cases Of Admitted To Hospital

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

The Breast Cancer According To The Functional Health Patterns Model Case Report

The Breast Cancer International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Sexual Dysfunctıon In The Patıents Wıth Breast Cancer

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Effects of breast cancer diagnosis of family life

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Determination the effects of self efficiency levels on breast cancer prevention

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Ethical approaches to nursery in breast cancer

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

The Advanced Stage Breast Cancer According To The Functional Health Patterns Model Case Report

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Breast Cancer Approaches In Ethıcs Of Nursıng

Istanbul Breast Cancer Conference on November 10-12 2016 in Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Determinatıon of The Effect of Brain Doiınance on eEntrepreneurship and Assertiveness in University Students

6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies –EAPS, 21 - 25 October 2016

THE EFFECT OF CLAY THERAPY ON THE QUALITY OFLIFE OF CHILDREN DIAGNOSED WITH CANCER

6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 21 - 25 October 2016 Sustainable Development

Effect of breast cancer diagnosis of family life

Breast Cancer Conference, 10 - 12 October 2016 Sustainable Development

Artrit Tedavisinde Hidroterapi ve Etik

AVRUPA’DA SPA KÜLTÜRÜ SPA CULTURE IN EUROPE TIP ETİĞİ TIP HUKUKU ve TIP TARİHİ DERNEĞİ ULUSLARARASI TIP TARİHİ KONGRESİ, 28 - 30 June 2016

SPA Tedavilerinin Tamamlayıcısı Masaj Ve Masajın Etik Yönü

AVRUPA’DA SPA KÜLTÜRÜ SPA CULTURE IN EUROPE TIP ETİĞİ TIP HUKUKU ve TIP TARİHİ DERNEĞİ ULUSLARARASI TIP TARİHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

Kolostomili Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi

III.Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Hemşire Yardımcılığı Uygulamasına İlişkin Görüşlerine Etkisi

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015

Kültür, Toplumsal Değerler ve Hemşirelik Bakımı

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelikte Etik İkilem ve Kişisel Değerler

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Hemşire Yardımcılığına İlişkin Görüşlerine Etkisi

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelikte Etik İlkeler ve Bakım

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Toplumsal Değerler ve Hemşirelik İmajı

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelikte Meslek Seçimini Etkileyen Toplumsal ve Kültürel Değerler

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Etik Değerler ve Hemşirelik

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Eğitim Stresinin Mesleki Değerlere Etkisi

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

İnsani Değerler ve Hemşirelik

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Kişisel Değerler ve Hemşirelik

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Gereksinimlerinin Belirlenmesi

59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 14.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2015

Engelli çocuğu olan ebeveynlerin aile gereksinimlerinin belirlenmesi

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 14. Milli ÇocukHemsireligi Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2015

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Mesleki Değerlerin Örgütsel Sinizme Etkisi

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 October 2015

Hemşirelikte Mesleki ve Profesyonel Değerler

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 October 2015

Saç, Yüz ve Cilt Bakımında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

Sizce Nargile Kullanımı Kansere Neden Olur mu?

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015 Sustainable Development

Diyabetik erkeklerde cinsel disfonksiyon ve etkileyen faktörler

Diyabete Bakış 2014 Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 28 December 2014 Sustainable Development

Diyabetik kadınlarda cinsel disfonksiyon ve etkileyen faktörler.

Diyabete Bakış 2014 Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 28 December 2014 Sustainable Development

Unethical computer using behaviors of turkish high school students

5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, 17 - 21 November 2014

Romatolojik Hastalıklarda Hasta Öğrenim GereksinimlerininBelirlenmesi

XV. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2014

The Experiences of Mothers who have Children with Cerebral Palsy A Qualıtatıve Study

european academy of peadiatric societies congress,SPAİN,BARCELONA, barselona, Spain, 17 - 21 October 2014

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kulanımı

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2014

Meslek Seçiminin Yorgunluğa Etkisi: Hemşirelik Örneği

II. Uluslararası Katılımlı Kadın Sağlık Kongresi, 13 - 15 May 2013

Kalp Yetersizliği Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

IV. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, Turkey, 04 April 2013, pp.112

Üriner İnkontinans Tedavisinde Ekstrakorporeal manyetik inervasyon kullanımı

11.Uludağ Jinekoloji Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 March 2013

BURSA’da HUZUREVLERİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 December 2012

Klinik Hemşirelik Eğitiminde Hangisi Etkin?: Koçluk mu? Mentorluk mu?

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012

Dispne Semptomunun Değerlendirilmesinde Dispne Ölçeklerinin Etkinlikleri ve Kullanım Sıklıkları

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.205

Halkımız enjeksiyon yaptırırken güvenliği önemsiyor mu

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28 - 30 April 2011

Stres İnkontinansında Vajinal Koni Tedavisi

10. Uludağ Obstetri ve Jinekoloji Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2011

Hipertansiyon hastalarının semptom yönetimine ilişkin tutumlarının incelenmesi

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi., Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2010

Klinik Eğitimde Etik Sorunlar

2.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009

Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler

2.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009

Tıp Etiğinde Yeni Etik Yaklaşımlar

2.Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009

Etik Açıdan Acil Biriminde Triyaj

II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009

Sağlık Uygulamalarında Aydınlatılmış Onamın Önemi

2.Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009

Acil Serviste Malpraktis

2.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.675-682

Organ Nakli ve Beyin Ölümünde Etik İkilemler

II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009

Tıp Etiğinde Yeni Yaklaşımlar

II. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009

Camdan Kadınlar

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2009

Yaşlı İstismarı

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2009

ALS de ventilasyon İnvazif mi Noninvazif mi

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 30 September - 02 October 2009

Romatoid Artritte Biyolojik Tedaviler: Dikkat Enfeksiyon

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 30 September - 04 October 2009

Öğretim Elemanı ve Öğrencinin Seminer Değerlendirmesi Uyumlu mu?:Pilot Çalışma

VI.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi-Nevşehir 2008, Nevşehir, Turkey, 22 October 2008, pp.106

Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı

7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi-İstanbul 2008, İstanbul, Turkey, 30 June 2008

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başetme Yöntemleri

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri-İstanbul 2008, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008, pp.111

Diyabetik Ayak Yarasında Magot Tedavisi

2.Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2008 Sustainable Development

Halkımızın Ağrı Kesici Kullanımına İlişkin Tutumları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006

Öğrenci ve mezun hemşirelerin meme kanserine ilişkin sağlık inançları

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 September 2005 Sustainable Development

Nurses self care practice toward primary cancer prevention

The First Regional meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2003 Sustainable Development

Smoking behaviors in Turkish nursing students

The First Regional meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2003

Books & Book Chapters

SAĞLIK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

in: INTERNATIONAL RESEARCH IN HEALTH SCIENCES II, ÖZDOĞAN YAHYA, Editor, Eğitim, Bursa, pp.267-277, 2022

COVID 19 Tanılı Hastanın Bakımı

in: Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği, Ünsal Avdal Elif, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.401-416, 2022

Home Care in Chronıc Obstructıve Pulmonary Disease

in: Current Debates on Health Sciences 4 , Recep Akkaya, Birnur Akkaya, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayın Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti, Ankara, pp.394-404, 2022

HİPERTANSİF HASTALARDA CİNSEL DİSFONKSİYONA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

in: Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar 3, Bedriye TUNÇSİPER, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.55-70, 2021

BİYOLOJİK AJANLAR

in: INTERNATIONAL RESEARCH IN HEALTH SCIENCES II, Yahya ÖZDOĞAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.35-46, 2021

TERMİNAL DÖNEMDEKİ HASTAYA YAKLAŞIM

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - IV, Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.479-504, 2021

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI

in: TÜM YÖNLERİYLE İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, Nermin Olgun, Selda Çelik, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.91-130, 2021

HEMŞİRELİKTE UZAKTAN EĞİTİM

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - IV, Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.459-478, 2021

SAĞLIK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

in: INTERNATIONAL RESEARCH IN HEALTH SCIENCES II, Yahya ÖZDOĞAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.267-278, 2021

Diyare ve Konstipasyon

in: Onkoloji Hemşireliği, Sevgisun Kapucu, Sevinç Kutlu Türkan, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.295-308, 2020

Terminal Dönemde Bakım Uygulamaları

in: İç Hastalıkları Hemşireliği 500 Soru Yanıt, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.195-207, 2020

Alzheimer ve Mikrobiyota

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları, Fatma ETİ ASLAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.81-87, 2020

Palyatif Bakım ve Hemşirelik

in: Güncel Hemşirelik Araştırmaları, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.73-80, 2020

Spinal Kord Yaralanmalı Erkeklerde Cinsel İşlev Bozukluğu

in: Academic Studies on Natural adn Health Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.665-674, 2019

Terminal Dönemde İletişim

in: Academic Studies on Natural and Health Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.653-664, 2019

AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ

in: İç Hastalıkları Hemşireliği ”Olgu Senaryolarıyla”, Serap Özer, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.375-389, 2019

Malnutrition in Cerebrovascular Dıseases

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Recep Efe, Elena Alexandrova, Nelya Lukpanovra Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan, Editor, St.Kliment Ohridsky University Press, Sofya, pp.364-370, 2018

Hemapoetik Sistem Hastalıkları.

in: İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin), Neriman Zengin, Besey Ören, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.181-204, 2018

Meslek Hastalıkları

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ebru Gökmenteşe, Hicran Yıldız, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.28-50, 2018

Yutma Güçlüğü

in: Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, Eti Arslan Fatma,Olgun Nermin, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.529-546, 2016

Diyaliz Dışı Seçenekler ve Palyatif Bakımın (Destekleyici Bakım) Rolü

in: Böbrek Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı, Ayfer Karadakovan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti., Ankara, pp.308-320, 2016

Tıbbın Modernleşmesi

in: Sağlık Sosyolojisi, Özgür Sarı, Hicran Yıldız, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.101-121, 2016

Vasküler Sistem ve İlişkili Bozukluklar

in: Fzyopatoloji, Fatma Eti Arslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.235-263, 2016

Metrics

Publication

352

Citation (WoS)

110

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

118

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

22

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals