Huzurevi Çalışanlarının Yaşlı ve Yaşlı Bakımına İlişkin Görüş ve Tutumlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi


UTKUALP N., YILDIZ H., ÖZDEMİR A.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.23, no.3, pp.93-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal)