Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi


UTKUALP N. , KEÇECİ N., PALLOŞ A. , GÜRER Ö., YILDIZ H.

III.Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey