Miyokard infarktüsünde cinsel fonksiyon bozukluğunun irdelenmesi


YILDIZ H., PINAR BÖLÜKTAŞ R.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, vol.4, no.4, pp.309-317, 2004 (Peer-Reviewed Journal)