Toplumda Cep Telefonu Kullanım Sıklığı Ve Sağlığa Etkileri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma


Tosun G., Aka O., YILDIZ H.

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 8. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey